Ani

1927_12_18 Η Στερεα τροφη

1 мнение в тази тема

 Η Στερεα τροφη

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν." (Προς Εβραίους 5:14)

 

Μία από τις κύριες ικανότητες του ανθρώπου είναι να διακρίνει το καλό από το κακό. Τα βάσανα στον κόσμο είναι συνέπειες του κακού, ενώ οι χαρές συνέπειες του καλού. Κατ' αρχήν είναι έτσι. Από Θεία άποψη, όμως, τα βάσανα των ανθρώπων έρχονται για το καλό τους. Στην απεριόριστη Σοφία Του, ο Θεός μετατρέπει τα βάσανα όλων των λαών, των κοινωνιών, των ανθρώπων και των ψυχών σε καλό. Αυτό συμφέρει την Θεία Βασιλεία. Ο Θεός δεν ανέχεται δυσαρμονία. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ξεχώρισμα του καλού από το κακό, αυτό υπονοεί μελέτη της ουσίας της Θείας ζωής. Αν ο άνθρωπος έρθει σ' αυτή την ζωή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει συμβιβασμούς με το καλό για λογαριασμό του κακού. Αν κάνουμε κάτι κακό, τίποτε δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Το καλό είναι καλό, το κακό είναι κακό. Στην Θεία ζωή αυτά ξεχωρίζονται αυστηρά. Όποιος ρωτάει τι πράγμα είναι το καλό και τι το κακό, μπορεί να διαβάσει γι' αυτά τα ζητήματα πολλές φιλοσοφικές πραγματείες. Εμείς, όμως, δεν θεωρούμε απαραίτητο να εξηγούμε τι πράγμα είναι το καλό και τι το κακό. Κατά την γνώμη μας, το καλό είναι θετικό μέγεθος, με σημείο συν το κακό είναι αρνητικό μέγεθος, με σημείο πλην. Απ' αυτή την άποψη, το κακό και το καλό, ως μεγέθη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μαθηματικά, όπως χρησιμοποιούνται όλα τα μαθηματικά μεγέθη. Όταν το καλό και το κακό χρησιμοποιούνται ως μαθηματικά μεγέθη, στην θέση και στον χρόνο τους, είναι χρήσιμα. Όμως, αν δεν χρησιμοποιούνται στην θέση και στον χρόνο τους, προκαλούν μεγάλες ζημιές, μεγάλες φθορές στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, είναι ευχάριστο τον χειμώνα να κάθεσαι γύρω από την φωτιά, αλλά είναι φοβερό ν' ανάψεις φωτιά στο κεφάλι σου. Είναι λίγο δυσάρεστο να κουβαλάς ολόκληρο καλάθι με μήλα στο κεφάλι σου, αλλά είναι ευχάριστο να κουβαλάς μερικά μήλα στο στομάχι σου. Η φωτιά είναι ευχάριστη από μακριά, αλλά είναι επικίνδυνη από κοντά. Απ' αυτή την άποψη, όσο και επιθυμητό να είναι το καλό, μόλις εφαρμοστεί στον άνθρωπο σε μεγάλη κλίμακα, γίνεται αφόρητο.

 

Και έτσι, κάθε πράγμα, καλό ή κακό, χωρίς μέτρο, όχι στον τόπο και στον χρόνο του, δεν μπορεί να ωφελεί τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, η γνώση είναι τροφή για το μυαλό, αλλά η πολύ γνώση κουράζει τον άνθρωπο, ακόμη δε περισσότερο όταν δεν είναι αφομοιωμένη. Από Θεία άποψη, το μυαλό είναι το φυσικό σώμα του πνεύματος μ' αυτό ντύνεται το πνεύμα, για να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό. Το μυαλό δεν παριστάνει ακόμη τον αληθινό άνθρωπο, αλλά είναι ο άριστος υπηρέτης του, που λύνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Στον φυσικό κόσμο η διάνοια είναι ένας από τους κύριους παράγοντες εκτός απ' αυτόν υπάρχουν δύο παράγοντες ακόμη: η καρδιά και το σώμα. Συνεπώς, υπάρχει φυσικός, συναισθηματικός και διανοητικός κόσμος, ο καθένας από τους οποίους διαιρείται σε ακόμη τρεις. Όσο και να μιλάμε γι' αυτούς τους κόσμους, αυτοί είναι για τον άνθρωπο άχρηστη γνώση. Αν δεν μπορεί να επωφελείται απ' αυτή, στο μυαλό του θα δημιουργηθεί μεγάλη συσσώρευση. Και πραγματικά, αν παρακολουθήσουμε τις αιτίες για τα ανθρώπινα βάσανα, θα δούμε ότι μία από τις αιτίες οφείλεται στην συσσώρευση περιττής ενέργειας στο φυσικό, διανοητικό και πνευματικό σώμα του ανθρώπου, ή, όπως ονομάζεται, αστρικό σώμα. Η συσσώρευση αυτών των περιττών ουσιών στα διάφορα σώματα του ανθρώπου, οδηγεί σε ανωμαλία στην ζωή του. Για παράδειγμα, όλα τα αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, όπως μίσος, ζήλια, θυμός και άλλα, οφείλονται σε περιττές ουσίες στο αστρικό του σώμα. Η περηφάνια, η αυτοσυνεινηδειτότητα, η φιλοδοξία και μια σειρά άλλων αρνητικών εκδηλώσεων στον άνθρωπο οφείλονται σε περιττές ουσίες στο διανοητικό του σώμα. Χάρη σ' αυτά τα περισσεύματα, ο άνθρωπος μπορεί να περιπέσει σε κάποια μη φυσική κατάσταση, είτε από φυσική, είτε από διανοητική ή συναισθηματική άποψη. Έτσι ώστε, όταν μιλάμε για διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου, τούτο υπονοεί να εκπαιδεύει ο άνθρωπος το σώμα του, την καρδιά του και το μυαλό του. Το σώμα, η καρδιά και το μυαλό είναι οι τρεις κύριοι παράγοντες, που παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης ψυχής.

 

Στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, λέγεται ότι απαγορεύεται στις γυναίκες να μιλάνε στην εκκλησία. Ρωτάω: Αυτή είναι αιώνια αρχή; Πραγματικά, όσο είναι άρρωστος, ο άνθρωπος δεν πρέπει να μιλάει, αλλά όταν γιατρευτεί, θα μιλάει. Ο άρρωστος δεν πρέπει να τρώει όλες τις τροφές, αλλά, όταν γιατρευτεί, μπορεί να τρώει ό,τι φαγητό επιθυμήσει. Συνεπώς, στον καιρό του Απόστολου Παύλου απαγορευόταν στις γυναίκες να μιλάνε στην εκκλησία, επειδή δεν ξέρανε τι να πούνε. Μπορεί να μιλάει μόνον εκείνος, που ξέρει τι να πει, εκείνος που μάθαινε για πολύ καιρό. Αυτός πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον μία σχολή πανεπιστημίου, αλλά όχι σε πανεπιστήμια όπως τα τωρινά. Πρέπει να έχει σπουδάσει στο Παγκόσμιο πανεπιστήμιο, διότι, όταν βγει να μιλήσει, πρέπει να ξέρει πού, τι και πώς να μιλήσει. Ο ομιλητής δεν πρέπει να είναι σαν εκείνους τους πωλητές κουλουριών στους δρόμους, οι οποίοι αγοράζουν κουλούρια από τους φούρνους και τα μεταπουλούν. Είναι καλό να εμπορεύεται ο άνθρωπος, αλλά να είναι μόνος του και παραγωγός και πωλητής. Κατά το εμπόριο, ο άνθρωπος γνωρίζεται με ανθρώπους, αλλά καμιά φορά τσακώνεται μαζί τους. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την γεωργία, και για την επιστήμη. Όσο δεν ξέρουν ακόμη τι να λένε και πώς, οι άνθρωποι μια θα γνωρίζονται, μια θα μαλώνουν ανάμεσα τους. Συνεπώς, πρέπει να έρθουν στην κατάσταση όπου θα χρησιμοποιούν την ζωή έτσι, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι απ' αυτή.

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή." Η ζωή είναι στερεά τροφή, αλλά, αν εσείς δεν καταλαβαίνετε από πού έχει προέρθει, πρέπει να την απαρνιέστε; Αν δεν μπορείτε να τελειώσετε πανεπιστήμιο, πρέπει να απαρνιέστε την γνώση; Αν κάποιος δεν σας αγαπάει, πρέπει να απαρνιέστε την αγάπη; Αν κάποιος δεν σας έχει κάνει καλό, πρέπει να παραιτηθείτε από το να κάνετε καλό στους άλλους; Λέτε: Επειδή κανένας δεν μου έχει κάνει καλό, κι εγώ παραιτούμαι απ' το να κάνω καλό στους ανθρώπους. Επειδή δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν θέλω πια να μαθαίνω. Όχι, δεν μιλάμε έτσι. Μόνο τα παιδιά μπορούν να μιλάνε έτσι. Πόσα χρόνια χρειάζονται στον άνθρωπο, για να τελειώσει μία σχολή; Στην γη χρειάζονται τέσσερα χρόνια, για να τελειώσεις μία σχολή. Όμως, για να τελειώσει ο άνθρωπος μία σχολή στον αγγελικό κόσμο, χρειάζονται 777 μετενσαρκώσεις. Τι θα πείτε γι' αυτό; Αυτή είναι μία μαθηματική πιθανότητα. Όποιος έχει τελειώσει το Αγγελικό πανεπιστήμιο, ξέρει πολλά πράγματα, περνάει για μορφωμένος άνθρωπος. Αρκεί αυτός ο επιστήμονας να φυσήξει ένα στάχυ, για να ωριμάσουν οι σπόροι του αμέσως. Θα έρθει αυτή η γνώση, αλλά για ποιους; - Για τους τέλειους. Λέτε: Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Θα μπορείτε να καταλάβετε το νόημα της ζωής μόνο όταν θα έχετε μετενσαρκωθεί 777 φορές στην γη, και μάλιστα αξιόλογες μετενσαρκώσεις, στις οποίες να έχετε κάνει κάτι σπουδαίο. Ξέρετε πόσες κύριες και πόσες απλές μετενσαρκώσεις πρέπει να περάσει ο άνθρωπος στην γη; Όταν δεν μπορούν να απαντήσουν σε κάποια δύσκολα ερωτήματα, οι τούρκοι λένε: "Εφτά πατώματα προς τα επάνω, εφτά πατώματα προς τα κάτω." Δηλαδή, δεν έχουμε τι να σκεφτούμε περισσότερο. Στην Γραφή λέγεται: "Η γνώση σε κάνει υπερήφανο, ενώ η αγάπη εποικοδομητικό." Τι σημαίνει αυτή η σκέψη; - Γνώση χωρίς αγάπη σε κάνει υπερήφανο, ενώ γνώση με αγάπη εποικοδομητικό. Πολλοί νομίζουν ότι η γνώση δεν χρειάζεται αγάπη. Εσείς πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη, ακριβώς, φέρνει γνώση. Μόνον ο Απόστολος Παύλος λέει: "Μη ξεχωρίζετε την γνώση από την αγάπη.1" Όμως, η γνώση χωρίς αγάπη σε κάνει υπερήφανο. Σ' αυτή την κατεύθυνση, η σοφία παριστάνει τον πιο δύσκολο δρόμο στην ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολος δρόμος από την σοφία. Και πιο εύκολος δρόμος από την αγάπη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο εύκολη επιστήμη στην ζωή από την αγάπη. Συνεπώς η αγάπη είναι για τα παιδιά, ενώ η σοφία για τους ηλικιωμένους, για τους τέλειους. Σ' αυτό δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Και τα παιδιά, όπως και οι ηλικιωμένοι, βαδίζουν σε δικό τους δρόμο. Ως παιδί, ο άνθρωπος βαδίζει στον δρόμο της αγάπης ως ηλικιωμένος, μπαίνει στον δρόμο της σοφίας.

 

Λέω: στους πνευματικούς ανθρώπους πρέπει να δημιουργηθεί δυνατή επιθυμία για μάθηση. Όσες και λίγες γνώσεις να έχει, ο άνθρωπος πρέπει να τις κατέχει τέλεια, ώστε ακόμα κι αν υποβληθεί σε εξετάσεις, να πετύχει. Όλες οι εξετάσεις, όλες οι καλές και κακές σκέψεις, οι οποίες περνάνε από το μυαλό σας, δεν είναι αυθαίρετες, είναι αριθμοί, μεγέθη, ακριβώς καθορισμένα. Το πνεύμα και η ψυχή ταξιδεύουν αιώνια, κινούνται αιώνια στο σύμπαν, και μ' αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν. Όπως το πνεύμα και η ψυχή, έτσι και το μυαλό και η καρδιά είναι σε αιώνια κίνηση. Όλα στον κόσμο κινούνται. Όταν κινείστε, βλέπετε διάφορα δέντρα, λουλούδια, πουλιά, αστέρια, την ανατολή και την δύση του ηλίου, κλπ.. Ρωτάτε: τα δέντρα, τα ποτάμια έχουν κάποια σχέση με μας; - Έχουν, εννοείται, αλλά εσείς δεν ξέρετε ποια είναι η σχέση τους με σας. Εσείς ξέρετε για παράδειγμα, ότι ένα δεδομένο ποτάμι τρέχει προς την ανατολή, άλλο προς την δύση, ένα τρίτο προς τον βορρά, κι ένα τέταρτο προς τον νότο, αλλά δεν ξέρετε τίποτε περισσότερο. Το ποια είναι η σχέση ενός ποταμού με σας, ποιος είναι ο προορισμός του στην φύση, δεν το ξέρετε. Τίποτε στον κόσμο δεν είναι δημιουργημένο τυχαία. Κάθε πράγμα έχει αυστηρά καθορισμένο προορισμό και αναλογία με άλλα πράγματα. Κάποιος λέει: Τι με ενδιαφέρει η ερώτηση για το μέγεθος του Μεγάλου ή του Ειρηνικού Ωκεανού; - Τότε, γιατί ενδιαφέρεστε πόσα χρήματα έχει αφήσει ο πατέρας σας στην Λαϊκή Τράπεζα; Όπως σας ενδιαφέρει η ερώτηση για την κληρονομιά σας, έτσι πρέπει να σας ενδιαφέρει η ερώτηση για το μέγεθος του Μεγάλου ή του Ειρηνικού ωκεανού, επειδή, σύμφωνα με τις μελέτες κάποιων επιστημόνων, υποθέτουν ότι σ' αυτόν, όπως και σ' άλλους ωκεανούς και θάλασσες, υπάρχουν περίπου δέκα εκατομμύρια τόνοι διαλυμένου χρυσού. Δέκα εκατομμύρια τόνοι χρυσού! - αυτό είναι μεγάλος πλούτος. Πού να έχουν οι Βούλγαροι τώρα αυτόν τον χρυσό; Πρέπει να ενδιαφέρεστε για τους ωκεανούς, επειδή αυτοί παριστάνουν δυνατότητες, συνθήκες για την ανάπτυξη σας. Αυτοί είναι παρθένο έδαφος, το οποίο προετοιμάζεται για τον μελλοντικό πολιτισμό. Το νερό του Μεγάλου Ωκεανού, για παράδειγμα, θα σκεπάσει κάποιες από τις σύγχρονους ηπείρους, ενώ μεγάλο μέρος από τους ανθρώπους που ζουν τώρα στην γη, θα μεταναστεύσουν στο έδαφος του. - Είναι δυνατόν ο Κύριος να μας βγάλει από την Ευρώπη και να μας μεταφέρει στο έδαφος του μεγάλου ωκεανού, σε εντελώς καινούριες για μας συνθήκες; - Σ' αυτό δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο. Έτσι όπως έχετε αφήσει τον ουρανό κι έχετε κατέβει στην γη, έτσι θα φύγετε και από την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από μετανάστευση. Κάποτε ήσασταν στον ουρανό, διασκεδάζατε με τους Γιους του Θεού, αλλά μετά απ' αυτό αφήσατε τον ουρανό και αρχίσατε να ταξιδεύετε. Κάποτε οι άνθρωποι ζούσανε στην γη της Επαγγελίας, αλλά μετά την άφησαν και, εδώ και χιλιάδες χρόνια, ταξιδεύουν αδιάκοπα. Συνεπώς, οι άνθρωποι προέρχονται από μία τεράστια γη στο σύμπαν και έχουν έρθει στην γη για να δουλεύουν, να μαθαίνουν. Και στις Παροιμίες λέγεται: "Και διασκεδάζανε στην γη της Επαγγελίας."

 

Οι σύγχρονοι επιστήμονες λένε ότι ο ήλιος του σύμπαντος είναι 75 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερος και με δυνατότερο φως από τον δικό μας ήλιο. Βάσει αυτού, κάνω την εξής σύγκριση: στο σύμπαν επίσης υπάρχει γη, την οποία εσείς κάποτε έχετε αφήσει, για να έρθετε στην δική μας μικρή γη. Η συμπαντική γη είναι επίσης 75 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την δική μας. Θυμάστε ότι κάποτε έχετε ζήσει σ' αυτή την γη; Θυμάστε κάποια από τα τοπία της; Θα πείτε ότι δεν θυμόσαστε τίποτε. Ρωτάω: πώς θα εξηγήσετε τότε κάποια περίεργα όνειρα σας; Ονειρεύεστε, για παράδειγμα, ότι είστε κάπου, αλλά ούτε στην γη, στην οποία ζείτε σήμερα, ούτε στον ουρανό. Όταν δεν μπορείτε να εξηγήσετε αυτά τα όνειρα με τις γνώσεις, τις οποίες έχετε στην γη, τα αγνοείτε και λέτε: Αυτά είναι φαντασία! Όχι, στο ασυνείδητο του ανθρώπου είναι αποθηκευμένες μια σειρά από εικόνες, εντυπώσεις, μια σειρά αναμνήσεων, οι οποίες μιλάνε για ζωή στο μακρινό παρελθόν. Η κοσμική γη, για την οποία μιλάω, είναι ζωντανή. Και μέχρι σήμερα ακόμη, επάνω της ζουν τέλεια πλάσματα, τα οποία έχουν τελειώσει την ανάπτυξη τους. Πολλοί ονομάζουν αυτή την γη "παράδεισο", ενώ κάποιοι την ονομάζουν "Βασιλεία του Θεού".' Αυτή η γη έχει εξωτερική και εσωτερική πλευρά. Για να φτάσει ο άνθρωπος σ' αυτές τις αντιλήψεις των πραγμάτων, πρέπει να συμμετέχει στα έργα του Θεού, δηλαδή να συνδεθεί μαζί Του. Αν δεν αισθάνεστε μέσα σας την Θεία Αγάπη, την Θεία δύναμη και σκέψη, πού είναι τότε η ανθρωπιά σας; Αν δεν έχετε σωστές σχέσεις με την Πρωταρχική Αιτία, θα ζείτε με αιώνιο φόβο και θα αποφεύγετε τον Θεό, όπως τα ζώα αποφεύγουν τους ανθρώπους. Γιατί τα ζώα αποφεύγουν τους ανθρώπους; Επειδή αυτός έχει όπλα, με τα οποία σκοτώνει, σφάζει, καταστρέφει. Και η γη φοβάται τους ανθρώπους. Γιατί; Επειδή παίρνουν το αλέτρι κι αρχίζουν να οργώνουν, να την καλλιεργούν.

 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι μοιάζουν με τα αλέτρια, τα οποία, όπου περάσουν, όλα τα οργώνουν. Και μετά λένε: Εμείς οργώνουμε. - Αν οργώνετε σωστά, αυτό το όργωμα έχει νόημα• αν δεν οργώνετε σωστά, θα προκαλέσετε περισσότερο ζημιά, παρά όφελος. Αν θέλετε να ξέρετε πώς είναι η δουλειά σας, ρωτήστε τα δέντρα, τους βράχους, τα βουνά, τι θα πουν αυτά για σας. Οι σύγχρονοι άνθρωποι κόβουν τα δάση, διανοίγουν γαλαρίες, αλλά καταστρέφουν μαζί μ' αυτό. Τα ανώτερα πλάσματα δημιουργήσανε τα βουνά, τα δάση, ενώ οι άνθρωποι τα καταστρέφουν. Ποια τέχνη είναι μεγαλύτερη: να φτιάξετε ένα ρούχο χωρίς να περάσετε σ' αυτό βελόνα, ή να το κόψετε, δηλαδή να κόψετε το ύφασμα σε κομμάτια και από πάνω να περάσετε μερικές ραφές με μηχανή; Η πρώτη τέχνη είναι μεγαλύτερη από την δεύτερη. Ο αόρατος κόσμος εργάζεται με τον πρώτο τρόπο, ενώ οι άνθρωποι με τον δεύτερο. Αυτοί καταστρέφουν το έτοιμο και περνάνε επάνω του με μηχανές, το επεξεργάζονται ξανά, λέγοντας: Ο πολιτισμός το απαιτεί αυτό. Όταν κάποια μοδίστρα ράψει ένα φόρεμα, όλοι μένουν έκθαμβοι απ' αυτό και λένε: Είναι μεγάλη μαστόρισσα αυτή η μοδίστρα! Αυτή έχει σπουδάσει στο Παρίσι. Λέω: όσο στα ρούχα των σύγχρονων ανθρώπων περνάνε σιδερένιες βελόνες και μηχανήματα, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε καινούριο απ' αυτούς. Τέτοιο ράψιμο των ρούχων δεν μπορεί να επιδράσει καλά στην διαπαιδαγώγηση της ανθρωπότητας. Μόνο τα πουκάμισα των άρρωστων ανθρώπων μπορούν να ράβονται με σιδερένιες βελόνες, για να τους παραδώσουν υγεία, δύναμη. Όμως τα ρούχα των υγιών ανθρώπων πρέπει να πλέκονται ή ράβονται με χρυσές βελόνες. Οι σιδερένιες βελόνες προξενούν κάτι δυσαρμονικό στον χαρακτήρα των υγιών ανθρώπων. Οι σύγχρονοι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν σιδερένιες βελόνες, σιδερένια σουβλιά. Κάποια γυναίκα ζει καλά με τον άντρα της, αλλά έρχεται η γειτόνισσα της σ' αυτήν κι αρχίζει: Όπως βλέπω, ζείτε καλά με τον άντρα σου. - Ναι, καταλαβαινόμαστε. Αυτό είναι ωραίο, αλλά θα σου πω ένα πράγμα: Βλέπω ότι ο άντρας σου είναι λίγο παιχνιδιάρης, του αρέσει να ρίχνει ματιές από εδώ κι από εκεί. Άντρας είναι αυτός, δεν υπάρχει λόγος να του έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Κάθεται λίγο αυτή η γειτόνισσα, λέει, λέει και φεύγει. Μένει η νέα γυναίκα μόνη της κι αρχίζει να σκέφτεται. Τι σκέφτεται; Σουβλί έχει μπει πια στην καρδιά της. Όταν έρχεται ο άντρας της από την δουλειά, αρχίζει να τον παρατηρεί, μήπως έχει γίνει καμιά αλλαγή σ' αυτόν. Ο άντρας απορεί, γιατί η γυναίκα του τον κοιτάει έτσι ερευνητικά. Τι τρέχει γυναίκα; -Τίποτε. Λέω: κάτι τρέχει. Η γειτόνισσα έχει έρθει επίσκεψη, έχει σκαρώσει κάτι, έχει βάλει μέσα της το σιδερένιο σουβλί, και μαζί μ' αυτό έχει επιφέρει και την αμφιβολία. Τι παριστάνει η αμφιβολία; Η αμφιβολία είναι κάποια ακαθαρσία, η οποία μπαίνει στο αστρικό σώμα του ανθρώπου, κι αυτός νιώθει ζήλια, μίσος, αμφιβολία και λέει: Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα, αλλά έχασα την ηρεμία μου. Τι να κάνω τώρα; - Μην δέχεστε στο σπίτι σας μοδίστρες, οι οποίες δουλεύουν με σιδερένιες βελόνες. Κι αν πάτε στο σπίτι της γειτόνισσας σας, η οποία έχει τελειώσει ραπτική στο Παρίσι, θα της πείτε: Εγώ έχω έναν άρρωστο γείτονα, στον οποίον σας παρακαλώ να ράψετε ένα πουκάμισο. Αν η γειτόνισσα σας συμφωνήσει, θα την πάτε στον άρρωστο, να πάρει μέτρα για το πουκάμισο του. Και πραγματικά λέγεται: "Να παρηγορείτε άρρωστους!" Σε σας δε λέω: να σκεφτείτε σχετικά με τις σιδερένιες βελόνες και σούβλες και να εφαρμόσετε αυτή την αναλογία στην ζωή σας, να επωφελείστε απ' αυτή.

 

Λέτε: Ποιο είναι το νόημα της ζωής; - Η ζωή έχει τριπλή σημασία. Πρώτα, το νόημα της ζωής αφορά το φυσικό σώμα του ανθρώπου• να δημιουργήσει αυτός ένα υγιές, καλά οργανωμένο σώμα, μέσα στο οποίο το πνεύμα και η ψυχή να ζουν, να κάνουν την δουλειά τους στην γη. Δεύτερον, το νόημα της ζωής αφορά το αστρικό σώμα του ανθρώπου, να καλυτερέψει την κατάσταση του, ν' ανυψώσει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ισορροπήσει τις δυνάμεις της καρδιάς του. Όταν είναι έτσι οργανωμένη αυτή η καρδιά, η αγάπη θα μπει μέσα της ως ενέργεια, ως δύναμη, που θα φέρει την ζωή. Αλλιώς, αυτό το σώμα μπορεί να είναι γεμάτο με αρνητικά συναισθήματα και κατώτερες επιθυμίες, οι οποίες θα του προκαλέσουν τον θάνατο. Και στο τέλος, το νόημα της ζωής αφορά το διανοητικό σώμα του ανθρώπου, να δημιουργήσει δηλαδή μέσα του υγιές μυαλό, το οποίο να δέχεται μόνον εκείνες τις σκέψεις, που είναι απαραίτητες για την τροφή του πνεύματος του. Μόλις καταλάβει το νόημα της ζωής κατ' αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος βρίσκεται πια μπροστά στα σύνορα του Θείου κόσμου, μπροστά στην ζωή της ψυχής, όπου υπάρχουν νόμοι της πλήρους αρμονίας, νόμοι της αιωνίας ομορφιάς και ενότητας.

 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι πέφτουν σε μια σειρά αντιφάσεων, χάρη στις συνθήκες, στις οποίες ζουν, καθώς και χάρη σ' αυτά που πιστεύουν. Για να λύσουν αυτές τις αντιφάσεις σωστά, πρέπει να ξέρουν πού ακριβώς παρουσιάζονται αυτές οι αντιφάσεις, αν είναι στο φυσικό, στο αστρικό ή στο διανοητικό τους σώμα. Πρέπει να ξέρουν πού γεννιέται το καλό και πού το κακό. Το καλό και το κακό είναι δυνάμεις, οι οποίες δουλεύουν, όπως στην φύση, έτσι και στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτές οι δυνάμεις μεταδίδονται επικρατώντας από έναν άνθρωπο σ' έναν άλλο, όπως οι αρρώστιες. Όταν έρθει στο σπίτι σας κάποια μοδίστρα που υποφέρει από μεταδοτική αρρώστια, στο ρούχο που θα σας ράψει θ' αφήσει κάτι απ' την αρρώστια της. Έχει ράψει καλά αυτό το ρούχο; Εξωτερικά το ρούχο μπορεί να είναι ραμμένο καλά, αλλά εσωτερικά κρύβει μέσα του κάτι κακό. Όπως μεταδίδονται οι αρρώστιες, έτσι μπορεί να μεταδοθεί και η αγάπη. Πώς πρέπει να ράβουμε στο μέλλον; Στο μέλλον τα ρούχα δεν θα ράβονται. Αν καταλάβετε αυτή την σκέψη κυριολεκτικά, θα βρεθείτε σε αντίφαση και θα πείτε: Πώς είναι δυνατό να μη ράβονται τα ρούχα; Όταν λέω ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει κανένα ράψιμο, υπονοώ συνέχεια την ανθρώπινη σκέψη. Η σκέψη των σύγχρονων ανθρώπων αποτελείται από ξεχωριστά γεγονότα. Τα γεγονότα είναι σύνορα, τα οποία επιβεβαιώνουν ορισμένες αλήθειες, αλλά δεν παριστάνουν τίποτε ολόκληρο. Ένα γεγονός μπορεί να δείχνει σημάδια ζωής, αλλά δεν είναι ακόμα η ίδια η ζωή. Το γεγονός μόνο μαρτυράει ότι σε ορισμένο μέρος εκδηλώνεται η ζωή. Συνεπώς, η ζωή έχει νόημα, όταν εκδηλώνεται διαρκώς. Αυτό σημαίνει ο άνθρωπος να φτιάχνει τα ρούχα του με καινούριο τρόπο, χωρίς ράψιμο, χωρίς κοψίματα. Όποιος θέλει να φτιάξει για τον εαυτό του ρούχο με καινούριο τρόπο, πρέπει να διατηρεί καθαριότητα στο φυσικό, στο αστρικό και στο διανοητικό του σώμα και να διατηρεί μια σχέση ανάμεσα τους. Έτσι θα κατανοήσουμε την ουσία της ζωής. Η καρδιά είναι το κέντρο του αστρικού σώματος, ενώ το μυαλό του διανοητικού σώματος του ανθρώπου. Όποιος δεν μπορεί να ελέγχει το φυσικό, το αστρικό και το διανοητικό του σώμα, αυτός πάντα θα είναι εκτεθειμένος σε βάσανα, αντιφάσεις και ατυχίες στην ζωή. Οι ατυχίες οφείλονται σε ορισμένες διακυμάνσεις στο μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου δεν πρέπει να διστάζει. Οι ατυχίες οφείλονται ακόμη και στην αναβολή των πραγμάτων. Έρχεται κάποια όμορφη σκέψη στο μυαλό σας, ή κάποιο ευγενικό συναίσθημα στην καρδιά σας, αλλά εσείς αναβάλετε την πραγματοποίηση τους. Έρχεται κάποιος φτωχός άνθρωπος στο σπίτι σας, κάτι σας ψιθυρίζει να τον δεχτείτε, αλλά επειδή είστε τσιγκούνης, αρνείστε να τον δεχτείτε, δικαιολογώντας το στον εαυτό σας λέγοντας ότι σήμερα δεν έχετε αυτή την δυνατότητα. Λέτε στον εαυτό σας: Σήμερα δεν μπόρεσα να τον δεχτώ, αλλά κάποια άλλη μέρα αυτό θα γίνει. Αυτός θα έρθει και άλλη φορά στο σπίτι μου. Ναι, η φύση αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Θα έρθει μέρα όπου η κατάσταση αυτού του φτωχού θ' αλλάξει, και τότε εσείς θα τον έχετε ανάγκη. Ο έξυπνος άνθρωπος πρέπει να είναι σαν τον σοφό, να προβλέπει τα πράγματα και να βλέπει κάθε άνθρωπο ως ψυχή που έχει βγει απ' τον Θεό και έχει έρθει στην γη να τελειώσει ορισμένη δουλειά.

 

Πολλοί ρωτάνε: Η ψυχή έχει βάσανα; Όσο και ανώτερη να είναι, η ψυχή υποφέρει κι αυτή, έχει τις δικές της δυσκολίες. Το μυαλό δε και η καρδιά του ανθρώπου συχνά κυριεύονται από ανησυχίες και δισταγμούς. Όσο και υψωμένο και δυνατό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου, εφόσον έχει έρθει στην γη, και αυτό κουβαλάει ορισμένα βάρη. Ο Θεός τα προβλέπει όλα αυτά, γι' αυτό κι έχει βάλει τον κάθε άνθρωπο σε συνθήκες, απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανύψωση του. Έχει αποφασίσει να σώσει την ανθρωπότητα, γι' αυτό κι έστειλε τον Γιο του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά και σ' αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι είναι αχάριστοι και λένε: Τι μας χρειάζεται αυτό το μυαλό, αφού υποφέρουμε τόσο πολύ; - Αυτό το μυαλό υπάρχει ακριβώς θα σας σώσει, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιείτε λογικά. - Τι μας χρειάζεται αυτή η καρδιά, για να νιώθουμε τόσα βάσανα; - Αυτή η καρδιά ακριβώς θα σας σώσει, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε σωστά τις δυνάμεις της. Το μοναδικό πράγμα που θα σώσει τον άνθρωπο, είναι αυτά τα βάσανα. Ο Θεός μιλά στον άνθρωπο μέσω των βασάνων, ενώ οι άγγελοι μέσω των χαρών. Ο Θεός ρωτάει τον άνθρωπο: Ξέρεις γιατί υποφέρεις; - Δεν ξέρω, Κύριε. -Υποφέρεις, επειδή έχεις αφήσει το πατρικό σου σπίτι, έχεις ξεχάσει μητέρα, πατέρα, αδέλφια κι αδελφές, γυρνάς στον κόσμο σαν ξένος. Γύρνα σπίτι σου, όπου όλοι σε περιμένουν. Έξω κάνει κρύο, είναι 36 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ενώ εσύ είσαι ξυπόλητος, με σκισμένα ρούχα. Γύρνα στο σπίτι σου, όπου σε περιμένει ζεστό δωμάτιο και πλάσματα που αγαπούν! Αν συνειδητοποιήσει την παρεκτροπή του, ο άνθρωπος πια μπαίνει στον ουρανό, στο σπίτι του, ανάμεσα σε πλάσματα που τον αγαπούν. Αν συναντήσετε ένα από τα ανώτερα πλάσματα, που ζουν στον ουρανό, πρώτα θα φοβηθείτε απ' αυτό, αλλά μετά θα ηρεμήσετε αμέσως και θα καταλάβετε, ότι βρίσκεστε μπροστά σ' ένα ον, το οποίο δεν έχει μέσα του καμία αρνητική σκέψη και κανένα αρνητικό συναίσθημα. Όταν ο Χριστός παρουσιάστηκε στους μαθητές Του μετά από την ανάσταση Του, αυτοί πρώτα Τον φοβήθηκαν, αλλά όταν τους είπε "Ειρήνη σε σας", ηρέμησαν. Η συζήτηση, την οποία έκανε τότε ο Χριστός με τους μαθητές του, δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Είναι μία από τις ωραιότερες συζητήσεις, που είχαν οι μαθητές με τον Δάσκαλο τους.

 

Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι, μέχρι να έρθει η καινούρια γνώση, το παλιό δεν πρέπει να πεταχτεί. Γιατί; Επειδή ο άνθρωπος περνάει από μια μεταβατική κατάσταση σε μια άλλη πιο σταθερή, αλλά, μέχρι να μπει στην καινούρια κατάσταση, πρέπει να έχει έδαφος κάτω από τα πόδια του. Αν καταστρέψει την παλιά βάση, πριν να έχει χτίσει την καινούρια, θα μείνει στο κενό. Να, κάποτε ο Θεός κατέβηκε στο μυαλό του ανθρώπου, για να τον εξυψώσει, αλλά αυτός είχε τότε για βάση την καρδιά. Και σήμερα ο Θεός κατεβαίνει στην γη να εξυψώσει την ψυχή του ανθρώπου, και ταυτόχρονα μ' αυτό θα εξυψώσει την γυναίκα, δηλαδή την παρθένα. Οι μελλοντικοί άνθρωποι θα κάνουν παρθενική ζωή. Κάποιοι θέλουν να ξέρουν αν πρέπει να παντρεύονται ή όχι. Το ζήτημα δεν έγκειται στον γάμο, αλλά στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν με απόλυτη καθαριότητα στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στις πράξεις τους. Όταν κάποιος άντρας συναντήσει την γυναίκα - παρθένα, στο μυαλό του θα ξυπνήσουν φωτεινές και ωραίες σκέψεις, ενώ στην καρδιά ανώτερα συναισθήματα, κι αυτός θα είναι έτοιμος να την εξυπηρετήσει σε κάτι, αλλά με πλήρη ανιδιοτέλεια. Συνεπώς, αυτή η γυναίκα έχει προσφέρει στον άντρα κάτι Θείο, το οποίο τον έχει μεταμορφώσει.

 

Λέτε: Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά όχι σ' αυτόν τον κόσμο των εγκληματιών, στον οποίο ζούμε εμείς. Ρωτάω: μπορούν να γίνονται εγκλήματα σε θερμοκρασία 10000 βαθμών ή ακόμη στους πέντε εκατομμύρια βαθμούς; Συνεπώς, σήμερα γίνονται εγκλήματα, επειδή η θερμοκρασία αυτού του κόσμου είναι χαμηλή. Αν ζείτε σ' έναν κόσμο, στην ατμόσφαιρα του οποίου τα μόρια κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη απ' αυτή του φωτός, μπορείτε να κάνετε εγκλήματα; Σ' αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν εγκληματίες καθόλου. Αν κάποιος εγκληματίας μπει σε τέτοιο κόσμο, θα ξεχάσει για ποιον λόγο έχει έρθει. Θα κοιτάει τον πλούτο γύρο του, αλλά δεν θα περάσει απ' το μυαλό του η σκέψη να κλέψει κάτι. Όμως, όταν κατέβει στην γη, θα ξυπνήσει από το βαθύ ύπνο και θα πει στον εαυτό του: Λυπάμαι που δεν πήρα από τον πλούτο που με περιτριγύριζε. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους ανθρώπους στην γη: όσο είναι νέοι, περνάνε για ιδεαλιστές, για καθαροί άνθρωποι, αλλά όταν γεράσουν, λένε: Λυπόμαστε που δεν κλέψαμε κάτι από τον πλούτο του αφέντη μας! Τι να κάνουμε, αφού η ηθική μας τότε ήταν άλλη, και δεν μπορέσαμε να πράξουμε αλλιώς; Η αιτία γι' αυτό δεν οφείλεται στην ηθική σου, αλλά τότε ζούσες κοντά σ' έναν άγιο, ο οποίος κινείται σε κόσμο με πολύ φως και υψηλή θερμοκρασία, στον οποίο όλες οι αρνητικές σκέψεις κι επιθυμίες καίγονται. Όποιος έχει μπει μόνο μία φορά ανάμεσα σε καθαρά και άγια πλάσματα, αυτός δεν μπορεί να βγει φτωχός: εκεί θα του δώσουν έναν τορβά με χρυσό, για να μη τον βάλουν σε πειρασμό.

 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι, είτε είναι θρησκευόμενοι είτε κοσμικοί, δεν είναι ευχαριστημένοι από την ζωή και βρίσκουν ότι ο κόσμος δεν είναι τέλειος ακόμη. Ένα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι: ο κόσμος είναι σχεδιασμένος στην πιο τέλεια μορφή του, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να τον αποδεχτούν σ' αυτή την μορφή, αυτός εκδηλώνεται τόσο, όσο αυτοί μπορούν να τον χρησιμοποιούν και να τον καταλάβουν. Απ' αυτή την άποψη, ο Θεός δεν έχει πει ακόμη την τελευταία λέξη του, δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως. Όταν μελετάω τους σύγχρονους επιστήμονες, συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους και μουσικούς, τους εξετάζω ως φορείς του Θείου. Ο Θεός θέλει να εκδηλώνεται μέσα απ' αυτούς, αλλά επειδή αυτοί δεν είναι ακόμη καλά οργανωμένοι, δεν μπορούν να μεταδώσουν σωστά τις Θεϊκές ιδέες. Αυτό δεν είναι για μομφή. Θα έρθει μέρα, όπου αυτοί θα μπορούν να μεταδώσουν σωστά τις Θεϊκές ιδέες και τα Θεϊκά συναισθήματα. Συνεπώς, όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι της μουσικής και των τεχνών είναι φορείς του Θείου, ανεξάρτητα απ' το αν το συνειδητοποιούν ή όχι. Το Θείο στον άνθρωπο μεγαλώνει βαθμιαία και δίνει καλά αποτελέσματα. Αναπτύσσεται αργά, αλλά σίγουρα. Συναντάτε δύο εχθρικούς στρατούς, που και οι δύο είναι καλά εξοπλισμένοι: με τα πιο μοντέρνα όπλα, κανόνια, πολεμοφόδια, τηλέγραφους, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, κλπ.. Όπου περνάνε, σπέρνουν φόβο και τρόμο. Ο καθένας αναρωτιέται ποιος από τους δύο στρατούς θα νικήσει. Προχωράτε και συναντάτε στον δρόμο έναν φτωχό, απλό αραμπατζή, ο οποίος πηγαίνει κάπου. Τον ρωτάτε: Τι κάνεις στο κάρο; - Κουβαλάω έναν σπόρο σταριού σ' έναν αφέντη, ο οποίος θέλει να τον φυτέψει. Εσείς χαμογελάτε και λέτε στον εαυτό σας: "Περίμενε αλογάκι, για πράσινο χορτάρι!" Τι νομίζετε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από τις μάχες των δύο εχθρικών στρατών, και ποιο από τον φυτεμένο σπόρο σταριού; Σύντομα θα ακούσετε ότι από τους δύο εχθρικούς στρατούς, τους τόσο μεγαλειώδεις στην αρχή, δεν έχει απομείνει τίποτε, εκτός από τις κακές συνέπειες της καταστροφής: θάνατος, φτώχια και κλάμα. Οι μητέρες κλαίνε για τους χαμένους άντρες τους και γιους, οι πατεράδες για τους γιους τους, οι αδελφές για τους πατεράδες και τους αδερφούς τους. Όμως, με τον σπόρο του σταριού έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα: η αρχή είναι σεμνή, απαρατήρητη, αλλά το τέλος μεγαλειώδες: μετά από 15 χρόνια το πολύ, αυτός ο σπόρος σταριού θ' αυξηθεί, θα δώσει σπουδαία αποτελέσματα, από τα οποία θα στεγνώσουν τα δάκρυα όλων των βασανισμένων στο πρόσωπο της γης. Ποιο είναι προτιμότερο: να συναντήσετε στην ζωή σας έναν μεγαλειώδη στρατό, ή έναν απλό άνθρωπο, ο οποίος κουβαλάει στο κάρο του ένα σπόρο σταριού για τον αφέντη του;

 

Τώρα, μεταφέρετε αυτές τις δύο εικόνες στην προσωπική σας ζωή, στην κοινωνική σας ζωή και στην ζωή της ψυχής. Μέσω των μαχών του, ο στρατός μπορεί να σώσει μόνο προσωρινά την πατρίδα του, αλλά δεν μπορεί να της δώσει τροφή. Ο στρατός σκοτώνει, εξοντώνει, καταστρέφει την ανθρωπότητα, ενώ ο σπόρος του σταριού φέρνει ζωή, μουσική και τραγούδι για την ανθρωπότητα. Όπου υπάρχει στάρι, ψωμί, εκεί θ' ακούτε μόνο τραγούδια και γλέντια. Συνεπώς, όταν ο ουρανός στέλνει σε σας έναν απλό άνθρωπο, με σπόρο σταριού στο κάρο του, μη τον διώχνετε, αλλά ευχαριστήστε τον Θεό για την υγεία, την οποία σας δίνει. Πάρτε αυτόν τον σπόρο, φυτέψτε τον στην γη, έτσι ώστε, όταν δώσει καρπό, να τον μασήσετε και να χρησιμοποιήσετε την κρυφή δύναμη, την οποία φέρνει μέσα του. Μόλις καταλάβετε την δύναμη, η οποία κρύβεται στον σπόρο του σταριού, θα αισθανθείτε τι είναι επενδυμένο στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και θα καταλάβετε, γιατί είναι γεννήθηκε. Ο σπόρος του σταριού είναι η στερεά τροφή, την οποία ο άνθρωπος πρέπει να μασήσει και να φάει. Σ' αυτό κρύβεται κάτι μεγάλο σπουδαίο, το οποίο, μετά από καιρό, θα δώσει καλά αποτελέσματα.

 

Σ' έναν από τους ισραηλινούς προφήτες, τον Ελισαίο, πήγε ένας από τους αγγελιαφόρους του βασιλιά, του Αζαήλ, για να τον ρωτήσει για την υγεία του Σύρου βασιλιά. Ο Ελισαίος ακούμπησε το πρόσωπο του πάνω του, χωρίς να κουνηθεί, ώσπου αυτός ντράπηκε. Κι έκλαψε ο άνθρωπος του Θεού. Και είπε ο Αζαήλ: Γιατί κλαις, Κυριέ μου; Κι αυτός απάντησε: Επειδή ξέρω πόσο κακό θα κάνεις στους γιους του Ισραήλ. - Ποιος είναι ο δούλος σου, που θα κάνει τέτοιο μεγάλο πράγμα; Και είπε ο Ελισαίος: Ο Θεός μου έδειξε ότι εσύ θα βασιλεύσεις στην Συρία. Ρωτάω: γιατί έκλαψε ο προφήτης; Έκλαψε, επειδή είδε την στερέα τροφή, η οποία δινόταν στον λαό του. Ο λαός του Ισραήλ, προς τον οποίο ο Θεός είχε μεγάλη ευμένεια, δεν μπόρεσε να καταλάβει τον Θεό. Γιατί; Υπήρχαν κάποιες δυσμενείς συνδρομές των συνθηκών. Και ο Μωυσής δούλεψε ανάμεσα σ' αυτόν τον λαό, αλλά στο τέλος είπε: Δεν καταλάβατε τους Θείους νόμους. Να, και οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι αχάριστοι προς τον Θεό, ο Οποίος θέλει να τους απελευθερώσει, να τους βοηθήσει, επιφέροντας καλυτερεύσεις στα σώματα, στις καρδιές, στα μυαλά, και μετά στις ψυχές και στα πνεύματα τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της γνώσης. Καμιά δόξα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς γνώση. Υπάρχει γνώση του μυαλού, γνώση της ψυχής και γνώση του πνεύματος. Σ' αυτή την γνώση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτή είναι Θεία γνώση. Όπως μιλάμε για διάφορα είδη επιστημών, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την θρησκεία. Η θρησκεία υπήρξε από τα παλιότερα χρόνια, υπάρχει και σήμερα. Η καλύτερη θρησκεία υπήρχε στον καιρό του πρώτου ανθρώπου. Τότε υπήρχε και ιδιαίτερη επιστήμη. Ο πρώτος άνθρωπος ακόμη μιλάει για τον ουρανό, για τα αστέρια. Από τις αλλαγές, οι οποίοι γίνονται και γινόντουσαν στον ουρανό, γίνονται διάφοροι υπολογισμοί, από τους οποίους κρίνονται οι πολιτισμοί, οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα. Ο πρώτος άνθρωπος διέθετε μεγάλη επιστήμη, η οποία στην συνέχεια ξεχάστηκε, εξαφανίστηκε. Οι σύγχρονοι άνθρωποι προσπαθούν μέσω της σημερινής επιστήμης και θρησκείας ν' αποκτήσουν εκείνο, το οποίο έχουν χάσει στο παρελθόν. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η επιδίωξη τους είναι σωστή. Γι' αυτό ο Χριστός λέει: " Ποιος είναι εκείνος ο βοσκός, ο οποίος, όταν χάσει ένα από τα πρόβατα του, δεν θα αφήσει τα 99 στην άκρη, για να πάει να ψάξει το χαμένο;" Οι σύγχρονοι άνθρωποι ζουν στον πολιτισμό αυτού του βοσκού, ο οποίος έχει χάσει ένα από τα πρόβατα του, και λένε: Αυτός ο πολιτισμός είναι άριστος! Ναι, είναι άριστος ο πολιτισμός του χαμένου πρόβατου. Υπάρχει τραγωδία σήμερα στον σύγχρονο κόσμο υπάρχει τραγωδία στις ανθρώπινες ψυχές υπάρχει τραγωδία στην ανθρώπινη πίστη! Σήμερα ο Χριστός έχει 500 εκατομμύρια οπαδούς, οι οποίοι ξέρουν την εντολή "ου φονεύσεις"/ αλλά παρόλο αυτά δεν μπορούν να φτάσουν τουλάχιστον στην κατάσταση όπου ο αδερφός να μην σκοτώνει τον αδερφό του. Τι πολιτισμός είναι αυτός;

 

Λέω: κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του είναι αυτό το χαμένο πρόβατο, χάρη στο οποίο τα αποτελέσματα αυτού του πολιτισμού είναι περισσότερο αρνητικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λέμε στους ανθρώπους την αλήθεια, αυτοί προσβάλλονται. Πολύ φυσικό! Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Όποιο θεμέλιο βάλεις στην ζωή σου, τέτοιο θα είναι και το χτίσιμο που ακολουθεί. Να κάνεις αμαρτωλή ζωή, αυτό σημαίνει να χτίσεις αχυρένια γέφυρα και απ' αυτή να περνάς βαρύ πυροβολικό. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα απ' αυτή την γέφυρα; Μεγάλη επιστήμη, μεγάλη γνώση απαιτείται για την ανθρωπότητα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: "Η στερεά τροφή είναι για τους τέλειους." Ξέροντας αυτό, οι αρχαίοι επιστήμονες έβαλαν το ζώδιο του "Κριού" ως σύμβολο της αυτοθυσίας. Σήμερα όλοι ξέρουν ότι τον Μάρτιο έρχεται ισημερία. Η δεύτερη ισημερία έρχεται τον Σεπτέμβριο. Η ισημερία ή το ζώδιο του "Κριού" παριστάνει την Θεία αρχή της αυτοθυσίας. Το πέρασμα του ήλιου από τον βόρειο πόλο, από τον πόλο της αλήθειας, υπονοεί τον νόμο της αυτοθυσίας. Για να γνωριστεί η Αλήθεια, το Θείο πρέπει να κατέβει στον υλικό κόσμο σ' εκείνες τις ψυχές, οι οποίες είναι πια στην γη. Όταν λέμε ότι υπάρχει δράμα, τραγωδία για τις ανθρώπινες ψυχές, έχουμε υπ' όψη την εμπλοκή αυτών των ψυχών στην ύλη. Αυτές οι ψυχές πρέπει να απελευθερωθούν! Είναι καταπιεσμένες από το βάρος ενός μεγάλου κτίριο, το οποίο παριστάνει τον υλικό κόσμο, αλλά κανένας δεν το υποπτεύεται αυτό. Κανένας δεν ξέρει από πού έχει έρθει, γιατί έχει έρθει και πού θα πάει. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την ιστορία του παρελθόντος του, την ιστορία της ύπαρξης του. Όταν έρθει στον νόμο της αυτοθυσίας, θα γυρίσει στο ον του. Μετά από την πρώτη ισημερία, στον μήνα Απρίλιο, μπαίνει το ζώδιο του "Μόσχου ή του Ταύρου", ο οποίος είναι αρχή της μητέρας, δηλαδή εκείνης της δύναμης, η οποία ενώνει όλα τα πράγματα. Μετά έρχεται το ζώδιο των "Διδύμων", το οποίο παριστάνει αρχή του συμπαντικού, δηλαδή της Θείας Διάνοιας. Αυτό συνδέει όλες τις υπάρξεις σε μία οντότητα. Αυτά τα τρία ζώδια στον ζωδιακό κύκλο παριστάνουν μία τριάδα, η οποία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές τον χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί στα τέσσερα πεδία, από τα οποία έχει περάσει ο άνθρωπος, μέχρι να έρθει στην γη: έχει κατέβει από τον πρωταρχικό κόσμο στον διανοητικό από τον διανοητικό στον αστρικό από τον αστρικό στον φυσικό, όπου στο τέλος σταμάτησε.

 

Λέτε: Αυτοί είναι οι τρεις μήνες του χρόνου - Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος - τους οποίους όλοι ξέρουμε. Ρωτάω: εσείς καταλαβαίνετε το νόημα του μήνα Μάρτη; Αν καταλαβαίνατε την σημασία αυτού του μήνα, θα μπορούσατε να διορθώσετε τις μπερδεμένες δουλειές σας. Πώς; Διορθώνοντας τις σχέσεις σας με τον Θεό. Κατά τον μήνα Απρίλη, θα μπορείτε να διορθώσετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. Κατά τον μήνα Μάιο δε, θα διορθώσετε τις σχέσεις σας με τον εαυτό σας. Έτσι ώστε, αρκεί ο άνθρωπος να μπει σε σωστή σχέση με τις δυνάμεις, οι οποίες επιδρούν κατά την διάρκεια αυτών των μηνών, για να μπορεί μέσα σ' έναν μόνο μήνα να καλυτερέψει την ζωή του. Πώς θα το πετύχετε αυτό; Μέσω εντατικής δουλειάς, μέσω σταθερότητας, κι όχι με τον τρόπο με τον οποίο έπραξε ένας αλκοολικός, ο Ζντράβκο. Αυτός έπινε συνέχεια ολόκληρα 20 χρόνια. Κάποια στιγμή έπεσαν στα χέρια του μερικά αντιαλκοολικά βιβλία. Διάβασε αυτά τα βιβλία και είπε στον εαυτό του: Ζντράβκο, δεν πρέπει να πίνεις πια! Ας καταλάβει ο ταβερνιάρης ότι αποφάσισες να γίνεις εγκρατής. Την άλλη μέρα, πέρασε από την ταβέρνα, αλλά δεν μπήκε μέσα κι είπε στον εαυτό του: Μπράβο Ζντράβκο, άντεξες στον πειρασμό. Έλα τώρα να σε κεράσω γι' αυτό. Μπήκε στην ταβέρνα και μέθυσε. Αυτό σημαίνει διχασμό της ανθρώπινης συνειδητότητας. Έτσι ενεργούν και πολλοί από τους σύγχρονους ανθρώπους. Λένε: Εμείς δεν θα θυμώνουμε, δεν θα ζηλεύουμε. Την άλλη μέρα περνάνε από την ταβέρνα, κρατιούνται: δεν θυμώνουν, δεν ζηλεύουν κανέναν. Με δυσκολία κάνουν μερικά βήματα, και λένε στον εαυτό τους: Μπράβο, αντέξαμε! Άιντε τώρα να μπούμε στην ταβέρνα να κεραστούμε. Μπαίνουν στην ταβέρνα και μεθάνε, δηλαδή η οργή πάλι ξυπνάει μέσα τους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να απελευθερωθεί απ' αυτές τις αρνητικές εκδηλώσεις μέσα του, μέχρι να βρει την έδρατους. Αυτές βρίσκονται στον αστρικό σώμα, γι' αυτό πρέπει να εργαζόμαστε επάνω σ' αυτό. Λένε για κάποιον άνθρωπο ότι είναι ματαιόδοξος. Το κέντρο της ματαιοδοξίας βρίσκεται στο μυαλό. Αν κοπεί αυτό το κέντρο, ο άνθρωπος πάλι θα εκδηλώσει την ματαιοδοξία του. Αυτό δείχνει ότι η ματαιοδοξία έχει αφήσει βαθιές ρίζες στο ανθρώπινο μυαλό. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου φρενοβλαβείς άνθρωποι εκδηλώνουν ματαιοδοξία. Αυτοί νομίζουν ότι είναι όντα, που μπορούν να διατάζουν τους πάντες.

 

Στην Σόφια υπήρχε μία Μακεδονίτισσα, η Σουλτάνα, η οποία ήταν λίγο τρελή. Αυτή συχνά έλεγε: Εγώ κουβαλάω στο χέρι μου όλο τον κόσμο - την γη, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα, όπως και όλους τους ανθρώπους. Ό,τι πω, όλα γίνονται. Ναι, ό,τι πει, γίνεται, αλλά μόνο γι' αυτήν, και όχι και για τους άλλους. Οι προφητείες τις μοιάζουν μ' αυτές, οι οποίες έδινε ένας διάσημος αστρολόγος. Ένας από τους Γάλλους βασιλιάδες φώναξε αυτόν τον αστρολόγο και του είπε: Σκέφτομαι ν' αρχίσω πόλεμο με την Αυστρία, αλλά θέλω να κάνεις υπολογισμούς, αν θα είναι αυτός ο πόλεμος πετυχημένος. Ο αστρολόγος έκανε τους υπολογισμούς του και είπε στον βασιλιά: Σύμφωνα με τους συνδυασμούς των πλανητών, μπορείς να ξεκινήσεις πόλεμο με την Αυστρία. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ο βασιλιάς ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά υπέστη μεγάλη ήττα. Γι' αυτόν τον σκοπό αποφάσισε με κάποιον τρόπο να διώξει τον αστρολόγο. Τον φώναξε στο παλάτι του και τον ρώτησε: Ξέρεις πότε θα πεθάνω; Ο αστρολόγος ήταν έξυπνος άνθρωπος. Αμέσως κατάλαβε ότι ο βασιλιάς έχει σκεφτεί κάτι εναντίον της ζωής του, και του είπε: Θα πεθάνεις 24 ώρες μετά από τον θάνατο μου. Ο βασιλιάς σκέφθηκε και μονολόγησε: Αφού είναι έτσι, καλύτερα να του χαρίσω την ζωή του, για να σώσω και την δικιά μου. Αυτό δείχνει, ότι ο βασιλιάς ήταν έξυπνος άνθρωπος. Πίστεψε στα λόγια του αστρολόγου και είπε στον εαυτό του: Αν ο δικός μου θάνατος είναι συνδεδεμένος με τον δικό του, καλύτερα να χαρίσω την ζωή του, για να σώσω και την δικιά μου. Αυτός ήξερε τον νόμο: "Με όποιο μέτρο μετράς, μ' αυτό θα σε μετρήσουν."

 

Κι έτσι, εσείς πρέπει να βάλετε στην ζωή σας γερό θεμέλιο, να μη κατηγορείτε την μοίρα σας για τις δυστυχίες και τις ατυχίες σας. Ο άνθρωπος γράφει μόνος του την μοίρα του. Αυτός πίνει, ενώ ο ταβερνιάρης, σαν την μοίρα, γράφει πόσο χρωστάει. Μόλις απευθυνθεί στους νόμους του κράτους, αυτό παίρνει το μέρος του ταβερνιάρη και λέει: Θα πληρώσεις! Το κράτος έχει δώσει το δικαίωμα στον ταβερνιάρη ν' απαιτεί από τους επισκέπτες του να πληρώνουν. Αυτός λέει: Αυτό το εισιτήριο μου δίνει το δικαίωμα να απαιτώ τα χρήματα που μου χρωστάς. Εσείς πηγαίνετε σ' έναν έμπορα και σήμερα παίρνετε με πίστωση, αύριο παίρνετε, μέχρι που μια μέρα μαζεύονται χιλιάδες λέβα χρέος και λέτε: Για όνομα του Θεού! - μη βιάζεσαι, περίμενε λίγο, θα σε πληρώσω. - Για κανένα Θεό δεν περιμένω. Μου χρειάζονται χρήματα, θα πληρώσεις, τίποτε περισσότερο! Ο νόμος τον υπερασπίζει. Αν αυτός ο έμπορος είναι μαλακός, καλός άνθρωπος, θα ενεργήσει ανθρώπινα. Όμως, αν είναι βάναυσος, σκληρός, θα σας προσβάλει, θα σας πικράνει, θα θυμηθείτε πότε είχατε πάρε-δώσε μαζί του. Ποιος φταίει γι' αυτό; Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν κάνουν χρέη. Λέτε: Τι να κάνουμε τώρα, αφού έχουμε κάνει τόσα χρέη; Αυτό, ακριβώς, επιθυμεί τώρα ο αόρατος κόσμος - να σας απελευθερώσει από τα χρέη. Θέλει να σας δείξει τον τρόπο για να απελευθερωθείτε πιο εύκολα από τα χρέη σας. Λέγεται ότι ο κόσμος βασίζεται στον πονηρό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει πνιγεί στα χρέη, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Με την παραμονή του στην γη, ο Χριστός έδειξε στους ανθρώπους τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους.

 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι λένε ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για την ανθρωπότητα, δηλαδή πλήρωσε τα χρέη της. Πραγματικά, ο Χριστός πλήρωσε τα χρέη των ανθρώπων, αλλά στον Θείο κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να πληρώνουν στον Χριστό μεγάλα ποσά, τα οποία πρέπει να εξοφλήσουν. Αυτός θα φωνάξει τους οφειλέτες του να πληρώσουν τα χρέη τους, αλλά αν Τον παρακαλέσουν ν' αναβάλει την πληρωμή, επειδή δεν έχουν δυνατότητα να ξεχρεωθούν, Αυτός θα τους συγχωρέσει. Αν εκείνος, στον οποίον ο Χριστός έχει συγχωρέσει το χρέος, πάει να ενοχλεί και να βασανίζει κάποιον δικό του οφειλέτη για ένα τιποτένιο ποσό, ο Χριστός θα πει στον υπηρέτη του: "Γυρίστε τον αυτόν σε μένα, να ξεχρεώσει το χρέος του!" Ο υπηρέτης θα τον πάει ξανά στον Χριστό, ο Οποίος θα τον ρωτήσει: "Είσαι έτοιμος να συγχωρέσεις το μικρό χρέος του αδερφού σου, όπως εγώ σου συγχώρεσα το μεγάλο; Αν είσαι έτοιμος να συγχωρέσεις τον αδερφό σου, κι εγώ δεν θα ζητήσω το χρέος σου."

 

Ρωτάω: ποιος από σας είναι έτοιμος να συγχωρέσει τον αδερφό του; Αν συγχωρέσετε το χρέος του αδερφού σας, δεν θα υπάρχουν πια παράπονα, δεν θα γράφονται αιτήσεις να πηγαίνετε ο ένας τον άλλον στο δικαστήριο. Εσείς ξεχνάτε τον νόμο "με όποιο μέτρο μετράτε, μ' αυτό θα σας μετρήσουν" κι ενεργείτε όπως θέλετε. Τι πιο ωραίο απ' αυτό, να έρθει σε σας κάποιος φίλος σας, να ζητήσει εκατό λέβα δανεικά, με την προϋπόθεση ότι θα σας τα επιστρέψει σε δέκα μέρες. Εσείς του δίνετε αυτά τα χρήματα και βλέπετε ότι, μετά από δέκα μέρες ακριβώς, ο φίλος σας επιστρέφει τα χρήματα. Αυτό σημαίνει αγγλική ακρίβεια. Αν δεν μπορεί να τα επιστρέψει έγκαιρα, ο φίλος σας πρέπει να έρθει σε σας, να ζητήσει συγγνώμη, διότι δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα έγκαιρα, και να σας παρακαλέσει, αν μπορείτε, να του δώσετε κάποια δουλειά -να σας ξεχρεώσει μ' αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Άγγλος παίρνει δανεικά χρήματα, τα επιστρέφει ακριβώς στην καθορισμένη προθεσμία. Ο Βούλγαρος, όμως, αν πάρει δανεικά χρήματα, δεν τα επιστρέφει εύκολα. Αυτός ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και με τα βιβλία, τα οποία παίρνει για διάβασμα: παίρνει ένα βιβλίο για διάβασμα από κάποιο φίλο του, το διαβάζει, ενώ δεν σκέφτεται να το επιστρέψει. Γενικά, ο Βούλγαρος δεν είναι ακριβής. Η ακρίβεια είναι ελάχιστα αναπτυγμένη σ' αυτόν. Συναντάτε έναν Βούλγαρο χωριάτη και τον ρωτάτε: Σε παρακαλώ, ξέρεις πόσες ώρες δρόμος είναι μέχρι αυτό το χωριό; - Όταν περάσεις αυτό το ύψωμα, μετά άλλο ένα, θα περπατήσεις λίγο στο ίσιωμα και θα φτάσεις στο χωριό, κάπου μία ώρα. Εσύ περπατάς μία, δύο, τρεις ώρες, δεν φτάνεις. Αυτό δείχνει ότι το κέντρο του χρόνου δεν είναι εξελιγμένο σ' αυτόν. Αλλιώς, αυτός μπορεί να έχει άλλη λογική (να καθοδηγείται από άλλα μαθηματικά). Κάποιος Βούλγαρος υπόσχεται σε κάποιον ότι θα έρθει μετά από μισή ώρα, ενώ έρχεται μετά από μερικές ώρες. Εγώ έχω κάνει υπολογισμούς κι έχω βρει ότι η μισή βουλγάρικη ώρα ισοδυναμεί με έξι ευρωπαϊκές ώρες. Συνεπώς, αν ο Βούλγαρος πει ότι θα έρθει μετά από μία ώρα, πρέπει να τον περιμένετε σχεδόν μετά από 12 ευρωπαϊκές ώρες. Συνεπώς, ο Βούλγαρος καθοδηγείται από άλλη διαίρεση του χρόνου, πιο υψηλή απ' αυτή των απλών μαθηματικών.

 

Λέω: επειδή ο Βούλγαρος από την φύση του είναι δημοκράτης, το Θείο έχει διαμορφώσει άλλο χαρακτηριστικό σ' αυτόν. Μέχρι να πάρει κάτι από κάποιον, λέει ότι όλα όσα έχει φτιάξει μόνος του ο άνθρωπος, ανήκουν σ' αυτόν. Όμως, μόλις αποκτήσει το επιθυμητό, λέει: Όλα ανήκουν στο Θεό. Έτσι είναι, τέτοιος είναι ο νόμος του Χριστού. Όμως, αν αυτός ο νόμος εφαρμοστεί στην ζωή του, αυτός θα πει ότι αυτό είναι αναρχία. Όχι, ο άνθρωπος πρέπει να είναι συνεπής: αν αυτό είναι αναρχία γι' αυτόν, πρέπει να είναι αναρχία και για τους άλλους. Ο Τούρκος λέει: "Ό,τι δίνω, δεν το ζητάω, αλλά και ό,τι παίρνω δεν το επιστρέφω." Όταν δεν καταφέρει έγκαιρα να εξοφλήσει το χρέος του, ο Βούλγαρος ζητάει συγγνώμη, αναφέροντας μια σειρά από αιτίες: είτε ότι είχε δουλειά, είτε ότι δεν μπορούσε να έρθει έγκαιρα, είτε ότι είχε επισκέπτες, οι οποίοι τον καθυστερήσανε, κλπ.. Λέει: Μα ξέρεις, είναι ανθρώπινο, πάντα κάτι θα σε εμποδίσει, αλλά, για όσο καιρό έχω αργήσει, θα πληρώσω τους τόκους μου. Αν πάς στο σπίτι του για να του υπενθυμίσεις ότι η διορία πλησιάζει, θα σε δεχτεί καλά, θα σε κάνει το τραπέζι και πάλι θα ζητήσει συγγνώμη. Στον Βούλγαρο αρέσει να τακτοποιεί τις δουλειές του, αλλά, αν τον συγκρίνουμε με τους Άγγλους, σε σχέση μ' αυτούς, αυτός θα βγει αδιόρθωτος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο για τους Βούλγαρους, αλλά για όλους τους Σλάβους, γενικά. Αν παραγγείλετε ένα βιβλίο από το εξωτερικό, π. χ., δεν θα περάσει πολύ καιρός, και θα το παραλάβετε. Αν παραγγείλετε κάποιο βιβλίο από την Ρωσία, θα περιμένετε πολύ καιρό, μέχρι να το παραλάβετε. Ο Ρώσος θα πει: "Καλά, θα δούμε αν έχουμε αυτό το βιβλίο εδώ ή όχι." Ένα πρέπει να ξέρετε: Της φύσης δεν αρέσει η αναβολή. Από πνευματική άποψη, η αναβολή είναι κακή ιδιότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα. Η βιασύνη είναι κακή ιδιότητα, αλλά και η αναβολή δεν είναι καλύτερη. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το κάθε πράγμα ακριβώς στον καθορισμένο γι' αυτόν χρόνο: ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα.

 

Όταν παρατηρώ την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης, βλέπω ότι προετοιμάζει τον άνθρωπο για το μεγάλο μέλλον. Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο, εκτός από προετοιμασία. Ανώτερα πλάσματα, τα οποία καθοδηγούν την μοίρα της ανθρωπότητας, παίρνουν μέρος σ' αυτή την προετοιμασία. Αυτά τα πλάσματα έχουν διάφορα ονόματα: οι Χριστιανοί τα ονομάζουν αγγέλους των ανέμων, των δασών, των υδάτων, των θαλασσών, του σταριού, των κοινωνιών, των λαών, κλπ.. Οι Ινδοί τα ονομάζουν θεούς. Σε σχέση μ' αυτούς τους αγγέλους, οι διάφοροι λαοί δημιουργούν πολλές παραδόσεις στην ζωή τους, οι οποίες όμως δεν είναι δεισιδαιμονίες. Αυτές οι παραδόσεις δείχνουν ότι στον κόσμο υπάρχει σειρά και τάξη. Συνεπώς, όπου υπάρχει σειρά και τάξη, εκεί υπάρχει νομιμότητα εκεί υπάρχει και λογικότητα. Πίσω από κάθε νόμο κρύβεται ένα έλλογο πλάσμα. Ο νόμος είναι σημάδι ανώτερης λογικότητας. Ο νόμος αποκλείει κάθε αδικία. Και όταν σας φαίνεται ότι στον κόσμο υπάρχει αδικία, αυτό είναι μόνο φαινομενικά έτσι. Στον κόσμο υπάρχει απόλυτο Δίκαιο, το οποίο δίνει στο καθένα αυτό που το αξίζει. Αυτό δεν σημαίνει ακόμη ότι αυτό το Δίκαιο τιμωρεί τους ανθρώπους τους δείχνει μόνο τον νόμο για την εκτέλεση του Θείου θελήματος. Όποιος δεν εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, από μόνος του πια αναλαμβάνει την ευθύνη. Υπάρχει Θείο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Όσο και να παρεκτρέπονται οι άνθρωποι από αυτό το σχέδιο, στο τέλος πάλι θα το εφαρμόσουν, αλλά θα περάσουν από μεγάλα βάσανα. Είναι όμορφο το Θείο σχέδιο!

 

Ρωτάω: τι απαιτείται από τον άνθρωπο, για να καταλάβει το Θείο σχέδιο και να Το εφαρμόσει καλά; Πρέπει να βάλει σε αρμονία με την ψυχή του το αστρικό και διανοητικό του σώμα, ενώ την ψυχή με το πνεύμα του. Μόνο μ' αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος θα φτάσει στις δυνατότητες, οι οποίες κρύβονται μέσα του. Αν φθάσει σ' αυτή την κατάσταση, θα ανανεωθεί. Να ο τρόπος, με τον οποίο όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι σήμερα είναι 80 χρονών, μπορούν να ανανεωθούν. Γιατί γερνάνε σήμερα οι άνθρωποι; Επειδή ζουν στον νόμο του περιορισμού, ο οποίος προκαλεί θάνατο. Ο θάνατος είναι εισπράκτορας φόρων, ο οποίος εξυπηρετεί τα πνεύματα του κάρμα. Αυτά τα πνεύματα ονομάζονται ακόμη κατασχετές, φρουροί. Βρίσκονται δίπλα στον καθένα που πεθαίνει και λογομαχούν για την ψυχή του. Στην Αποκάλυψη λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λογομαχούσε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή. Αφού υπήρχε λογομαχία για το σώμα του Μωυσή, αυτό δείχνει ότι κι αυτός χρωστούσε κάτι. Ποιος είναι ο Διάβολος; Είναι διοικητής της γης, ή όπως ονομάζεται "ο άρχοντας του κόσμου". Αυτός βάζει σειρά και τάξη στον κόσμο. Για όποιον δεν υπακούει σ' αυτή την σειρά και τάξη, υπάρχουν κρεμάλες, σφαίρες, μαχαίρια, σπαθιά, κλπ.. Ο ηγεμόνας της γης λέει: "Εδώ κυβερνάω εγώ, γι' αυτό εσείς πρέπει να με υπακούτε; εγώ από την άλλη θα ευθύνομαι μπροστά στον Θεό. Το τι σκέφτεστε για μένα, αυτό δεν με ενδιαφέρει." Υπάρχουν Χριστιανοί, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτε για αυτόν τον ηγεμόνα, γι' αυτό και πέφτουν σε αντίφαση. Η Γραφή λέει: "Μη κακολογείτε κανέναν", δηλαδή μη μιλάτε άσχημα για κανέναν. Συνεπώς, μη μιλάτε άσχημα ακόμα και γι' αυτό το εκπεσόν πνεύμα, όπως πολλοί το ονομάζουν.

 

Θα αναφέρω ένα ανέκδοτο, από το οποίο φαίνεται ότι πραγματικά παθαίνει κακό εκείνος, ο οποίος επιτρέπει στον εαυτό του να μιλάει άσχημα για τον ηγεμόνα της γης, τον οποίο κάποιοι ονομάζουν Εωσφόρο. Ένας φτωχός άνθρωπος μιλούσε άσχημα για τον Εωσφόρο, ο οποίος μια φορά τον σταμάτησε στον δρόμο και του είπε: Άκουσε, σταμάτα ν' ασχολείσαι μαζί μου! Το τι κάνω στην γη, είναι δική μου δουλειά. Εσύ είσαι φτωχός άνθρωπος, και πρέπει να κρατάς την γλώσσα στο στόμα σου. Εγώ μπορώ να σε βλάψω έτσι, ώστε να με θυμάσαι για πάντα και να καταλάβεις τι σημαίνει σεβασμός και εκτίμηση. - Δεν θέλω να ξέρω. - Καλά, εγώ θα σου αποδείξω τι μπορώ να κάνω μαζί σου. Μία μέρα ο Εωσφόρος μεταμόρφωσε έναν από τους υπηρέτες τους σε γάιδαρο, και του είπε: Θα σε στείλω στην γη σ' ένα αφεντικό, που θα σε πάει στην αγορά και θα σε πουλήσει φθηνά, για να μπορεί να σε αγοράσει ένας φτωχός άνθρωπος, τον οποίο έχω υπ' όψη μου. Στην συνέχεια εσύ πια ξέρεις τι θα κάνεις. Και πραγματικά, ο υπηρέτης κατέβηκε στην γη, σαν γάιδαρος, που το αφεντικό του τον πήγε στην αγορά να τον πουλήσει. Όταν είδε αυτόν τον γάιδαρο, ο φτωχός άνθρωπος επιθύμησε να τον αγοράσει και ρώτησε πόσο κάνει. -Φθηνά τον πουλάω, απάντησε το αφεντικό του. - Ακριβώς αυτό ψάχνω και εγώ. Είμαι φτωχός άνθρωπος, δεν διαθέτω πολλά χρήματα. Το παζάρι έγινε εύκολα. Ο φτωχός άνθρωπος αγόρασε τον γάιδαρο και ξεκίνησε ευχαριστημένος για το σπίτι του, επειδή μπόρεσε ν' αγοράσει έναν τόσο φθηνό γάιδαρο. Έβαλε το καπίστρι στον γάιδαρο και τον πήγε στην βρύση να τον ποτίσει. Όταν έσκυψε να πιει νερό, ο γάιδαρος μπήκε στην γούρνα της βρύσης και χώθηκε μέσα έτσι, ώστε φαινόντουσαν μόνο τα αυτιά του. Κάθεται ο φτωχός μπροστά στην βρύση, θέλει να βγάλει τον γάιδαρο από την γούρνα, αλλά δεν μπορεί, δεν βγαίνει ο γάιδαρος. Κάποια στιγμή, ήλθε στην βρύση ένας άνθρωπος να πιει νερό και ρώτησε τον φτωχό: Είναι καλό το νερό; - Το νερό είναι καλό, αλλά στην γούρνα έχει έναν γάιδαρο, που δεν μπορεί να βγει. Ο άνθρωπος κοίταξε μέσα στην γούρνα, αλλά δεν είδε τίποτε. - Γιατί λες ψέματα; - Του έδωσε ένα χεράκι ξύλο κι έφυγε. Κάθεται ο φτωχός άνθρωπος μπροστά στην βρύση, αναρωτιέται τι να κάνει. Ήλθε και δεύτερος άνθρωπος να πιει νερό. Ο φτωχός είπε και σ' αυτόν ότι στην γούρνα της βρύσης έχει κρυφτεί ένας γάιδαρος. Κοίταξε κι αυτός, αλλά δεν είδε τίποτε. - Θα σου δώσω να καταλάβεις πώς λέμε ψέματα. Τον έδειρε κι αυτός καλά κι έφυγε. Ήλθε και τρίτος άνθρωπος, αλλά κι αυτός τον έδειρε για το ψέμα. Κάθεται ο φτωχός και μονολογεί: Τι να κάνω; Τα αυτιά του γαιδάρου τα βλέπω, αλλά με κανέναν τρόπο δεν αποφασίζω πια να λέω στους ανθρώπους ότι στην γούρνα της βρύσης έχει κρυφτεί γάιδαρος. Δεν μπορώ να αντέχω πια τα χτυπήματα των ανθρώπων, δεν θέλω να με δέρνουν. Φοβάμαι να λέω στους ανθρώπους για τον γάιδαρο μου.

 

Τώρα κι εγώ λέω: Για κανέναν μην λέτε τίποτε κακό! Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στην ζωή του ανθρώπου απ' το να ξέρει πότε και τι να λέει. Κάθε πράγμα πρέπει να λέγεται στον καιρό του. Όσον αφορά τα λάθη των ανθρώπων, μην ασχολείστε μ' αυτά! Υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τα λάθη των ανθρώπων. Πρώτα, ο άνθρωπος ασχολείται μόνος του με τα λάθη του, ενώ μετά απ' αυτόν μια ολόκληρη ιεραρχία από πλάσματα μελετάει τα λάθη του, κάνοντας μια σειρά από μαθηματικούς υπολογισμούς. Να ασχολείται ο άνθρωπος με τα λάθη των ανθρώπων, αυτό σημαίνει να δηλητηριάζεται. Ό,τι σκέφτεται ο άνθρωπος και με ό,τι ασχολείται, τέτοιος γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς, πρέπει να ασχολείται, όπως με το δικό του καλό, έτσι και με το καλό των ανθρώπων. Όταν συναντήσετε κάποιον άνθρωπο, να ψάχνετε σ' αυτόν το καλό και το ωραίο, ενώ, όσον αφορά το κακό, ευχηθείτε ο Θεός να τον βοηθήσει, να τον βγάλει από τον κακό δρόμο. Μόνον ο τέλειος άνθρωπος έχει δικαίωμα να ασχολείται με τα λάθη των ανθρώπων, επειδή αυτός έχει την δύναμη να τα διορθώσει. Καμιά φορά ο Θεός στέλνει έναν προφήτη σε κάποιον αμαρτωλό για να του πει ότι πρέπει να διορθώσει τις σχέσεις του με τον Θεό, με τους γύρω του και με τον εαυτό του. Αν δεν το κάνει αυτό, Αυτός θα σηκώσει τα χέρια απ' αυτόν και θα τον αφήσει να κουβαλάει τις συνέπειες της κακής ζωής του.

 

Κι έτσι, ως μαθητές της καινούριας διδασκαλίας, πρέπει να επιδιώξετε την Θεία επιστήμη, την τέλεια ζωή, για τις οποίες ο καθένας έχει συνθήκες μέσα του. Γι' αυτόν τον σκοπό πρέπει να εφαρμόσετε την γνώση, την οποία έχετε. Κάποιοι φοβούνται ότι έχουν γίνει πολύ ευαίσθητοι. Δεν υπάρχει τίποτε κακό σ' αυτό. Για να μπορεί να μαθαίνει, ο άνθρωπος πρέπει ν' αναπτύξει την ευαισθησία του. Ένας φίλος μας είχε αρρωστήσει λίγο, γι' αυτό και τα οι αισθήσεις του εκλεπτύνθηκαν περισσότερο, κι άρχισε να βλέπει πράγματα από τον αόρατο κόσμο, τα οποία δεν έβλεπε προηγουμένως. Όταν έμενε μόνος του στο δωμάτιο του, συζητούσε με τα πλάσματα από τον αόρατο κόσμο. Μη ξέροντας την αιτία γι' αυτό το πράγμα, η γυναίκα του είχε αρχίσει ν' ανησυχεί μήπως έχει γίνει κάτι με τον άντρα της. Έρχεται σε μένα φοβισμένη, ανήσυχη, μου λέει όλη την ιστορία. Της είπα να μην ανησυχεί, δεν υπάρχει τίποτε κακό σ' αυτή την ιστορία. Ο άντρας της έχει γίνει αρκετά ευαίσθητος, γι' αυτό και επικοινωνεί με τους κατοίκους του αόρατου κόσμου, όπως οι άνθρωποι στην γη επικοινωνούν με το ραδιόφωνο με όλες τις πόλεις κι όλα τα κράτη στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος έχει κεραία, μέσω της οποίας επικοινωνεί και με τους ανθρώπους στην γη. Μία μέρα άκουσε ότι κάποιοι τον αναγκάζουν ν' ανέβει σε αεροπλάνο, αλλά αυτός αρνήθηκε. Στην ουσία, μπορεί να είχε ακούσει την συζήτηση ανάμεσα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όταν αρρωστήσουν, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να παραμιλάνε. Τι πράγμα είναι το παραμιλητό; Το παραμιλητό δεν είναι τίποτε άλλο, εκτός από επικοινωνία με τον αόρατο κόσμο, αλλά επειδή τότε ο άνθρωπος δεν είναι υγιής, δεν μπορεί να δέχεται και να μεταδίδει σωστά αυτές τις ανακοινώσεις. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι τόσο ευαίσθητος, ώστε να αντιλαμβάνεται πράγματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σχεδόν μετά από δεκάδες χρόνια, και καμιά φορά και μετά από αιώνες. Όσο πιο ευαίσθητος είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερα βάσανα έχει. Όμως, αυτό δεν πρέπει να τον φοβίζει. Τα βάσανα είναι αγαθό για τον άνθρωπο. Αυτά μπορούν να τον προφυλάξουν από ορισμένους πειρασμούς.

 

Σ' έναν άγιο, Ρώσο στην εθνικότητα, με πριγκιπική καταγωγή, πήγε μία όμορφη γυναίκα με σκοπό να τον δελεάσει. Όταν την είδε, έβαλε το δάχτυλο του στην φλόγα μιας αναμμένης λάμπας κι άρχισε να μιλάει μαζί της. Παράλληλα το δάχτυλο του καιγότανε. Προκάλεσε στον εαυτό του αυτόν τον πόνο συνειδητά, για να αποστρέψει την προσοχή του από τις σκέψεις της επισκέπτριας του. Είπε στον εαυτό του: Καλύτερα να καίγεται το δάχτυλο μου, παρά η καρδιά. Και πραγματικά, καλύτερα να καεί το δάχτυλο του ανθρώπου, επειδή αυτό είναι μικρό μέρος του σώματος του, παρά να καίγεται η καρδιά, η οποία αποτελεί σχεδόν όλο τον άνθρωπο. Όταν είδε όλα αυτά, η γυναίκα ταράχτηκε από την συμπεριφορά της και είπε στον άγιο: Σε παρακαλώ, συγχώρεσε με! Μπήκα στο κελί σου με κακή πρόθεση, αλλά μετανιώνω, είμαι έτοιμη να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου. Κατέβασε το δάχτυλο σου από την φωτιά! Αυτή η πράξη σου ξύπνησε μέσα μου την επιθυμία να κάνω αγνή ζωή, να υπηρετώ των Θεό, τους γύρω μου και τον εαυτό μου, όπως κι εσύ υπηρετείς.

 

Κάποιος βασανίζεται, αναστενάζει, απογοητεύεται και λέει: Δεν υπάρχει ζωή πια για μένα. Λέω: μην είστε τόσο ολιγόπιστοι. Ακολουθήστε τον δρόμο προς τον Θεό και μη φοβόσαστε. Τα βάσανα σας δεν είναι μεγάλα. Ο Θεός έχει βάλει το δάχτυλο σας στην φωτιά του κεριού, αλλά αν το δάχτυλο σας μπορεί να σώσει μία αδερφή σας, ή έναν αδερφό σας, το βάσανο σας έχει νόημα. Μπορείτε να βάλετε τολμηρά το δάχτυλο σας στην αναμμένη λάμπα και να χαίρεστε τους πόνους που θα νιώθετε. Τα μικρά βάσανα σώζουν πολλές ψυχές. Απ' αυτή την άποψη, τα βάσανα δεν είναι τίποτε άλλο, εκτός από εξαγορά, σωτηρία για πολλές ψυχές οι οποίες βασανίζονται επίσης. Μπορείτε να εξετάσετε τα λόγια μου άμεσα ή έμμεσα, αλλά, όπως και να τα εξετάζετε, πρέπει να ξέρετε ότι τα βάσανα μπορούν να είναι ουσιαστικά, επιβαλλόμενα από την ίδια την ζωή, και μπορούν να είναι και μη ουσιαστικά, επιβαλλόμενα από σας. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις χαρές: υπάρχουν ουσιαστικές χαρές, επιβαλλόμενες από την ζωή υπάρχουν και μη ουσιαστικές χαρές, επιβαλλόμενες από σας τους ίδιους. Χάρη σ' αυτό, κάποιες χαρές φέρνουν δεινά για τον άνθρωπο, ενώ κάποια βάσανα φέρνουν αγαθά.

 

Κι έτσι, πρώτα ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με το φυσικό του σώμα, μετά με το αστρικό του σώμα και στο τέλος με το διανοητικό του σώμα. Έτσι ώστε, αν μπει στην καρδιά σας συναίσθημα μίσους ή ζήλιας, πιάστε το προσεκτικά, με πένσα, και εξετάστε το επιστημονικά, όπως ο φυσιοδίφης εξετάζει διάφορες πεταλούδες, έντομα, ζώα και δίνει τις εξηγήσεις του γι' αυτά. Κάποιος λέει: Θύμωσα πολύ. - Αυτό δεν είσαι εσύ. Ο θυμός είναι ξένη κατάσταση. Είναι γελοίο να έρθει κάποιος απ' έξω και να σας ψεκάσει με τριανταφυλλόνερο, με κάποιο άρωμα, ή με κάποια ακαθαρσία, και να πείτε ότι η ευχάριστη ή η δυσάρεστη μυρωδιά βγαίνει από σας. Η αιτία, είτε για την ευχάριστη είτε για την δυσάρεστη μυρωδιά, κρύβεται έξω από σας. Κάποιος άνθρωπος έξω από σας, σας έχει ψεκάσει. Συνεπώς, μόνο προσωρινά μπορεί να βγαίνει από σας κάποια ευωδιά, αλλά δεν είστε εσείς αυτό το πράγμα ακόμη. Οι προσωρινές αλλαγές, που γίνονται στην ανθρώπινη καρδιά και στο ανθρώπινο μυαλό, δεν έχουν δύναμη να επιδράσουν επάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Οι προσωρινές αλλαγές, οι προσωρινές καταστάσεις είναι μεταβατικές οφείλονται στην σημερινή ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτές δεν έχετε ευθύνη μόνον εσείς - υπάρχουν πολλοί παράγοντες, τους οποίους πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας. Εσείς δεν είστε υπεύθυνοι για όλες εκείνες τις πέτρες, για εκείνη την λάσπη, που οι άνθρωποι μπορούν να ρίξουν επάνω σας. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας, οι γονείς σας μπορούν να σας μαλώσουν για τα ρούχα σας, επειδή είναι λερωμένα και σκισμένα, αλλά αυτό δεν είναι μόνο δικό σας φταίξιμο. Όταν οι γονείς σας μαλώσουν για τα σκισμένα και λερωμένα ρούχα, πείτε τους: Ελάτε εσείς στην θέση μου, στις ίδιες συνθήκες, για να δείτε πώς θα επιστρέψετε σπίτι σας. Υπάρχει δυνατότητα να αποφύγετε αυτές τις επιθέσεις από την πλευρά των ανθρώπων, αλλά πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες: πρέπει να πάρετε κάποιο αυτοκίνητο, ή αεροπλάνο, και με την ταχύτητα πουλιού να πετάξετε μπροστά τους, ε'τσι ώστε ούτε μία από τις πέτρες τους να μην σας πειράξει. Αλλιώς, στις συνθήκες στις οποίες ζείτε τώρα, και με τον τρόπο με τον οποίο αποκτάτε την τροφή σας, πάντα θα κάνετε λάθη. Αν δεν αλλάξετε διαπαιδαγώγηση, δεν μπορείτε να απελευθερωθείτε από όλα εκείνα που σας έχουν μεταδώσει οι γονείς σας.

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή." Αφού η στερεά τροφή είναι για τους τέλειους, να την ξεχωρίζετε από την τροφή, την οποία χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Όταν βρεθείτε σε κάποιο βάσανο, εξετάστε αν είναι ουσιαστικό αυτό το βάσανο, ή όχι. Όταν κλαίτε για κάτι, σταματήστε να καταλάβετε ποια είναι η αιτία για τα δάκρυα σας. Μη λέτε ότι είστε δυστυχισμένοι, αλλά να είστε ευχαριστημένοι, γιατί μπορείτε να κλαίτε. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί κλαίτε, πείτε του ότι είστε πηγή, η οποία πρέπει να δώσει λίγο από το νερό της σε κάποιες θλιμμένες, λυπημένες ψυχές. Από το νερό των πηγών πολλές διψασμένες ψυχές μπορούν να σβήσουν την δίψα τους, πολλές θλιμμένες ψυχές μπορούν να πλύνουν τα μάτια τους. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τα ανθρώπινα δάκρυα. Τα δάκρυα του ανθρώπου κρύβουν μέσα τους ένα από τα μεγάλα αγαθά της ψυχής του. Ξέρετε πόσα δάκρυα έχετε χύσει από την παιδική σας ηλικία μέχρι τώρα; Έχετε παρατηρήσει πόσα δάκρυα έχετε χύσει στην διάρκεια μιας ώρας; Κάποτε σας είχα πει να σκουπίζετε τα δάκρυα σας με καθαρό, ωραίο μαντηλάκι, αλλά τώρα σας λέω να μαζεύετε τα δάκρυα σας σε μικρά μπουκαλάκια και στις ετικέτες, κολλημένες επάνω τους, να γράφετε: Την τάδε μέρα έκλαψα μία ώρα και σε αυτό το διάστημα μάζεψα σε αυτό το μπουκαλάκι τόσα δάκρυα. Τώρα εσείς αφήνετε τα δάκρυα σας να πέφτουν στην γη, αλλά γι' αυτό ο ουρανός δεν σας κοιτάει με καλό μάτι. Πολλοί θεωρούν το κλάμα αδυναμία. Ρωτάω: ποιος από σας δεν έχει κλάψει; Και για τον Χριστό, έναν από τους Μεγάλους Δασκάλους στον κόσμο, λέγεται ότι έκλαψε. Όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι οι θεοί, οι οποίοι έχουν κατέβει στην γη, έχουν κλάψει. Δεν υπάρχει πλάσμα στην γη, το οποίο να μην έχει κλάψει. Δεν είναι κακό ο άνθρωπος να κλαίει. Το κλάμα είναι καλό σημάδι• δείχνει, ότι στον κόσμο υπάρχει σειρά και τάξη. Το κλάμα δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει καταλάβει το Θείο, το οποίο μιλάει μέσα του. Αυτός λέει: Κύριε, επιθυμώ να εκπληρώσω την Δικιά σου θέληση και να διορθώσω όλα εκείνα, τα οποία έχω παραβιάσει. Όταν ο άνθρωπος κλάψει λιγάκι, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, αφέντης ή υπηρέτης, μορφωμένος ή αγράμματος, όλο και θα ξελαφρώσει η ψυχή του. Αν ο άνθρωπος κλαίει όλη μέρα, αυτό δεν είναι πια κλάμα, αλλά οδυρμός, ο οποίος δείχνει ότι η θάλασσα αυτού του ανθρώπου είναι πολύ ταραγμένη. Είναι όμορφο να δεις να λάμψουν στα μάτια κάποιου θλιμμένου ανθρώπου δύο - τρία δάκρυα, τα οποία θα κυλήσουν μετά στο πρόσωπο του. Υπάρχει ευγένεια σ' αυτόν τον άνθρωπο! Αλλά το να φωνάζει κάποιος, να οδύρεται, όσο αντέχει η φωνή του, αυτό ακόμη δεν εκφράζει βαθιά θλίψη. Αυτό είναι έκφραση κάποιου πράγματος, το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο. Αυτή η έκφραση καθορίζεται από τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή." Το ερώτημα για την στερεά τροφή είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Αν ασχοληθείτε με την λύση αυτού του ερωτήματος, μπροστά σας θα παρουσιαστεί ένα άλλο πιο οικείο, συγκεκριμένα δε: πώς θα διορθώσετε την τωρινή σας ζωή; Για να διορθωθεί αυτή η ζωή, πρώτα πρέπει να αναθεωρηθεί. Αυτό θα επιτευχθεί, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα αγαθά τα οποία του δίνονται τώρα. Ο κόσμος χρειάζεται έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα αγαθά. Οι παιδαγωγοί του μέλλοντος πρέπει να γνωρίζουν την φυσική, την αστρική και την διανοητική ζωή του ανθρώπου, να ξέρουν ποιες είναι οι αρετές του και ποια τα ελαττώματα του και να διαλέξουν καλές, σωστές μεθόδους, μέ τις οποίες να τον βοηθήσουν. Λέτε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπιούνται. Συνεπώς, η αγάπη είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για την αλλαγή της ανθρωπότητας.

 

Τώρα, σε εκείνους από σας, οι οποίοι θέλουν να είναι τέλειοι, συνιστώ να χρησιμοποιούν την στερεά τροφή, να καταλαβαίνουν την ζωή τους και να μην αγριεύουν. Γι' αυτόν τον σκοπό, πρέπει να προσεύχονται συνεχώς. Η προσευχή δεν υπονοεί μόνο να μιλάτε για τον Θεό και να Του διαβάζετε γραμμένες προσευχές, ή ωραία τακτοποιημένες επιστολές. Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέστε στον Θεό, ούτε να του παινεύεστε. Οι προσευχές στον Θεό πρέπει να είναι φυσικός διάλογος, όπως ανάμεσα σε ψυχές. Μόλις αρχίσετε να συζητάτε με τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, οι δουλειές σας θα καλυτερέψουν, ο χαρακτήρας σας θα μαλακώσει, κι εσείς θα κοιτάτε όλους τους ανθρώπους σαν ψυχές βγαλμένες από τον Θεό. Αυτό σημαίνει υπηρέτης της καινούριας διδασκαλίας, υπηρέτης της καινούριας πίστης. Αυτή η πίστη δεν διαιρεί τους ανθρώπους σε εθνικότητες, σε τάξεις, σε φτωχούς και πλούσιους, σε μορφωμένους και αγράμματους. Αυτή βλέπει το ίδιο όλες τις ψυχές. Αυτό σημαίνει να είμαστε επιεικείς ο ένας προς τον άλλον. Αυτό σημαίνει να επιθυμούμε το καλό όλης της ανθρωπότητας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι παρακαλάνε να έρθει η Βασιλεία του Θεού στην γη, αλλά για να έρθει αυτή η Βασιλεία, αυτοί πρέπει να είναι τέλειοι. Όσο δεν ανοίγουμε τις ψυχές μας για τον Θεό και δεν Του δίνουμε χώρο για να εργάζεται μέσα μας κι εμείς μέσα σ' Αυτόν, η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει στην γη.

 

Η κύρια σκέψη αυτής της ομιλίας, η οποία πρέπει να μείνει στο μυαλό σας, είναι να μελετάτε τις καταστάσεις σας και να ξέρετε ποιες από αυτές αφορούν το φυσικό σας σώμα, ποιες το αστρικό και ποιες το διανοητικό. Μετά από αυτό ασχοληθείτε με τον κύριο πόθο της ψυχής σας - τον πόθο της για αγάπη. Μην σταματάτε από το ποιος και τι λέει για σας, αλλά να κοιτάτε όλα τα συναισθήματα σας να είναι ειλικρινά. Να κοιτάτε κάθε καινούρια μέρα να εκδηλώνετε όλο και περισσότερη αγάπη. Η αγάπη σας πρέπει να διευρύνεται, να αγκαλιάζετε όλο και περισσότερα πλάσματα στις καρδιές και στις ψυχές σας. Να συνδέεστε με καλούς ανθρώπους, μελετώντας το καλό σε αυτούς. Ταυτόχρονα πρέπει να ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι καλό. Και στις χειρότερες στιγμές της ζωής του, ο άνθρωπος πάλι μπορεί να εκδηλώσει κάποιο Θείο συναίσθημα. Το Θείο υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, μόνο που σε κάποιους είναι πιο δυνατά αναπτυγμένο, ενώ σε άλλους λιγότερο. Δώστε θέση στα Θεία συναισθήματα μέσα σας, στα οποία δεν υπάρχει καμία ζήλεια και μίσος! Δώστε θέση στις Θεϊκές σκέψεις μέσα σας, στις οποίες δεν υπάρχει καμία υπεροψία! Μην νομίζετε ότι, όποιος υποχωρεί, είναι αδύνατος άνθρωπος. Στην συνειδητή υποχώρηση κρύβεται η ευγένεια του ανθρώπου. Αν ένα λιοντάρι, ή ένας λύκος, υποχωρήσει μπροστά σας, αυτό δεν δείχνει αδυναμία, αλλά ευγένεια του χαρακτήρα του. Μόνο με ένα άλμα το λιοντάρι ή ο λύκος μπορεί να σας επιτεθεί, αλλά από ευγένεια μπορεί να υποχωρήσει.

 

Και έτσι, όλοι πρέπει να είστε τέλειοι, ή τουλάχιστον να επιδιώκετε την τελειότητα, την σωστή κατανόηση της ζωής. Όσο δεν καταλαβαίνετε την ζωή, δεν θα λάβετε εκείνα τα αγαθά που περιμένετε. Γιατί; Και να έρθουν αυτά τα αγαθά σε σας, εσείς δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε έλλογα. Στην Γραφή λέγεται: "Να, χτυπάω την πόρτα σας.'" Ποιος χτυπάει μέσα στον άνθρωπο; Το πνεύμα, το ανώτερο στον άνθρωπο, χτυπάει.

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, δηλαδή η ανώτερη γνώση είναι μόνο για τους τέλειους." Όλοι μπορείτε να είστε τέλειοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, δεν αξίζει τίποτε. Όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου προς το καλό έχουν προσφέρει κάτι, αλλά εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι ακόμη πιο ωραίο. Μην βάζετε όρια στις δυνατότητες σας! Οι σύγχρονοι άνθρωποι υποφέρουν από ένα κουσούρι, από το ότι σε όλα βάζουν όρια: στην γνώση, στην μουσική, στις αρετές, στην ζωή, κλπ.. Στο τέλος λένε: Τελείωσε η δουλειά μας! Αυτοί έχουν δίκαιο μόνο απ' την άποψη ότι μόνο κάποια πράγματα μπορούν να τελειώσουν. Όμως τα ίδια πράγματα από άλλη άποψη δεν τελειώνουν, αλλά αρχίζουν ξανά. Υπάρχουν σφαίρες στην ανθρώπινη ζωή, τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργήσει μόνο στα γεράματα. Συνεπώς, να κάνετε το κάθε πράγμα στον καιρό του. Να εργάζεστε σύμφωνα με την ψυχή σας, να την απελευθερώσετε απ' όλους τους περιορισμούς και τα εμπόδια, τα οποία εσείς μόνοι σας της έχετε βάλει. Αυτό δεν σημαίνει να αφήσετε αυτόν τον κόσμο, ή το περιβάλλον, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις συνθήκες έλλογα. Είναι επιθυμητό, όσο είστε ακόμα στην γη, να ξεκαθαρίσετε όλους τους λογαριασμούς σας, ώστε μία μέρα, όταν φύγετε για τον άλλο κόσμο, να μη χρειάζεται πια να γυρίσετε στην γη. Όλες οι ψυχές θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, ομαδικά, για το μέρος απ' όπου προήλθαν στην αρχή, γι' αυτό ακριβώς θα περιμένουν η μία τις άλλες. Εκείνες οι ψυχές, οι οποίες έχουν αφήσει την γη νωρίτερα, θα περιμένουν σε καθορισμένο τόπο να μαζευτούν, και από εκεί θριαμβευτικά θα ξεκινήσουν προς τις κατοικίες τους. Θα πείτε ότι τον προφήτη Ηλία τον αρπάξανε στον ουρανό με πύρινο άρμα. Αυτός ήταν στον ουρανό προσωρινά, αλλά μετά τον επέστρεψαν πίσω στην γη, ως Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το άρμα, με το οποίο ανεβάσανε τον προφήτη Ηλία στον ουρανό, ήταν πύρινο, κόκκινο, αλλά υπάρχει άλλο άρμα, με το οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ανυψωθεί. Όποιος αφήσει την γη, σαν δίκαιος άνθρωπος, ο φίλος του θα έρθει να τον πάρει. Αυτός θα είναι ντυμένος με άσπρα, φωτεινά ρούχα. Οι δύο μαζί θα πετάξουν προς τον αόρατο κόσμο.

 

Αυτή είναι η τελειότητα, την οποία περιμένετε. Αν πετύχετε αυτή την τελειότητα, και η ειρήνη θα έρθει μέσα σας. Όλα τα παγκόσμια προβλήματα, τα οποία σας ενοχλούν σήμερα, τότε θα λυθούν. Τώρα εσείς λύνετε αυτά τα προβλήματα ανθρώπινα: Ένας ανεβαίνει στην εξουσία, άλλος φεύγει ένας πλουτίζει, άλλος φτωχαίνει• ένας γεννιέται, άλλος πεθαίνει. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει την σειρά και την τάξη σ' αυτόν τον κόσμο, δεν τον γνωρίζει. Απ' αυτή την άποψη, εμείς δεν ετοιμαζόμαστε για τον κόσμο, αλλά να τελειώσουμε την δουλειά μας στον κόσμο. Μόλις τελειώσουμε την δουλειά μας, θα αφήσουμε τον πλούτο μας στον κόσμο και θα του πούμε "αντίο".' Κάποιοι λένε ότι για να διορθωθεί ο κόσμος, έπρεπε πρώτα να ανακατευτεί. - Δεν υπάρχει τι άλλο ακόμη να ανακατευτεί, ο κόσμος είναι ανακατεμένος πια. Μόλις τελειώσουμε την δουλειά μας, θα πάρουμε εισιτήριο και θα φύγουμε.

 

"Των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή." Και η γνώση, για την οποία σας μιλάω, είναι για τους τέλειους. Ο Χριστός λέει: "Να είστε τέλειοι, όπως είναι τέλειος ο ουράνιος Πατέρας σας!" Αυτό σημαίνει: να καταλαβαίνετε τα πράγματα, όπως τα καταλαβαίνει ο Θεός! Να είστε σε ομόνοια με τον Θεό, με τους γύρω σας και με την ψυχή σας! Αυτό είναι το νόημα της ανθρώπινης ζωής στην γη.

 

Ομιλία του Δασκάλου, που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου του 1927. Σόφια - Ίζγκρεβ

 

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!


Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.


Вписване