Ani

Lista de todas las presentaciones

1 мнение в тази тема

Тайните на Духа, ИБ - Варна, 1897г.

Los secretos del espíritu, CE (conferencias excepcionales), Varna 1897a.


ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ, ИБ - София, 2.9.1897г.

JIO-ELI-MELI-MESAIL, CE- Sofia, 2.9.1897a.

 

Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - Варна, 20.9.1898г.

El eligido divino y el cacique de la Verdad, CE- Varna, 20.9.1898a.


Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - Варна, 8.10.1898г.

Vocación al mío pueblo hijos bulgaros de la familia eslava/ Llamada, CE- Varna, 8.10.1898a.

 

Свидетелствата Господни, ИБ - Варна, 13.2.1899г.

Los Testimonios Divinos, CE- Varna, 13.2.1899a.


Божието обещание, ИБ - Варна, 24.2.1899г.

La promesa de Dios, CE- Varna, 24.2.1899a.


Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - Бургас, 28.2.1899г.

Respuestas de los Testimonios Divinos, CE- Burgas, 28.2.1899a.

 

Разговор първи - УПЪТВАНЕ, ИБ - 25.6.1900г.

Conversación primera- INDICACIÓN, CE- 25.6.1900a.


Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ, ИБ - 30.6.1900г.

Conversación segunda- EL CORAZÓN Y DIOS, CE- 30.6.1900a.


Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО, ИБ - 1.7.1900г.

Conversación tercera- LA COMIDA Y EL VERBO, CE- 1.7.1900a.


Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО, ИБ - 5.7.1900г.

Conversación quarta- LA VIDA Y EL RENACIMIENTO, CE- 5.7.1900a.

 

Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ, ИБ - 5.7.1900г.

Conversación quinta- ASCENSIÓN ALMA Y ESPÍRITU, CE- 5.7.1900a.

Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, ИБ - 8.7.1900г.

Conversación sexta- EL CAMINO Y LA VERDAD, CE- 8.7.1900a.


Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИБ - Нови Пазар, 9.7.1900г.

Conversación septima- CONCLUSIÓN, CE- Novi Pazar, 9.7.1900a.


Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - Нови Пазар, 1.10.1900г.

Las tres cosas. Conversación con el Espíritu Divino, CE- Novi Pazar, 1.10.1900a.

 

Благовремието, ИБ - 1903г.


Мисли и упътвания, ИБ - 1903г.

Pensamientos y indicaciones, CE- 1903a.


Своенравието, ИБ - 1903г.


Божието желание, ИБ - Варна, 10.8.1903г.

El deseo de Dios, CE- Varna, 10.8.1902a.


Слово 1903, Варна, ИБ - Варна, 10.8.1903г.

El Verbo 1903, Varna, CE- Varna, 10.8.1903a.


Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - Варна, 14.8.1903г.

Encuentro anual de la Cadena- Varna 1903, CE- Varna, 14.8. 1903a.


Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - Русе, 12.12.1903г.

Que sea paz por todos/ El Verbo 1903, Ruse, CE- Ruse,12.12.1903a.

 

Слово 1904, Варна, ИБ - Варна, 22.8.1904г.

El Verbo 1904, Varna, CE- Varna, 22.8.1904a.

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1906 г., СБ - Варна, 11.8.1906г.

Encuentro anual de la Cadena, Varna, 1906a., CE- Varna, 11.8.1906a.

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1907 г., СБ - Варна, 15.8.1907г.

Encuentro anual de la Cadena, Varna, 1907a., CE- Varna, 15.8.1907a.

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1908 г., СБ - Варна, 9.8.1908г.

Encuentro anual de la Cadena, Varna, 1908a., CE- Varna, 9.8.1908a.

 

Поздрав на всички, ИБ - 1.8.1909г.

Saludo a todos, CE- 1.8.1909a.


Любовта, ИБ - 12.8.1909г.

El amor, CE- 12.8.1909a.


ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1909 г., СБ - Варна, 15.8.1909г.

Encuentro anual de la Cadena, Varna, 1909a., CE- Varna, 15.8.1909a.

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1910 г. Велико Търново, СБ - В.Търново, 14.8.1910г.

Protocolos del Encuentro anual de la Cadena 1910a. Veliko Tarnovo, CE- V. Tarnovo, 14.8.1910a.


Приложение към протокола от 1910 г., СБ - В.Търново, 18.8.1910г.

Adición al protocolo de 1910a., CE- V. Tarnovo, 18.8.1910a.


Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - 1.10.1910г.

Notas de una libreta de D. Golov, CE- 1.10.1910a.

 

Добро сърце и добър ум, ИБ - В.Търново, 1.1.1911г.

Corazón bueno y mente Buena, CE- V. Tarnovo, 1.1.1911a.


Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - В.Търново, 1.1.1911г.

Adición al protocol de 1911a., CE- V. Tarnovo, 1.1.1911a.


Канарата и дървото, ИБ - В.Търново, 7.1.1911г.

La roca y el árbol, CE- V. Tarnovo, 7.1.1911a.


ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1911 г. Велико Търново, СБ - В.Търново, 10.8.1911г.

Protocolos del encuentro anual de la Cadena 1911a. Veliko Tarnovo, CR(conferencias reunidas) – V. Tarnovo, 10.8.1911a.


Господнята вечеря, СБ - В.Търново, 14.8.1911г.

La cena de Dios, CR- V. Tarnovo, 14.8.1911a.


Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - София, 27.9.1911г.

Pensamientos de Sr. P. Danov, CE- Sofia, 27.9.1911a.


Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - София, 2.10.1911г.

Reunión, dirigido por Sr. Danov, CE- Sofia, 2.10.1911a.


Друго направление, ИБ - 16.10.1911г.

Otro rumbo, CE- 16.10.1911a.


Камъкът има мистично значение, ИБ - София, 23.10.1911г.

La piedra tiene significado místico, CE- Sofia, 23.10.1911a.

 

Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - 14.1.1912г.

¿Por qué Dios no elimina el mal para simepre? CE- 14.1.1912a.


Упование на Господа, ИБ - 19.2.1912г.

Confianza en Dios, CE- 19.2.1912a.


Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - 26.2.1912г.

Reunión, dirigida por Sr. Petar Danov, CE- 26.2.1912a.


Любов и единство, ИБ - 4.3.1912г.

Amor y unidad, CE- 4.3.1912a.


Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - 11.3.1912г.

Reunión, dirigida por Sr. P. Danov, CE- 11.3.1912a.


Що значи съдба?, ИБ - 18.3.1912г.

¿Qué significa destino?, CE- 18.3.1912a.


За да възкръснеш, ИБ - 25.3.1912г.

Para resucitar, CE- 25.3.1912a.


И гласът му се чува, ИБ - 1.4.1912г.

Y su voz se está oyendo, CE- 1.4.1912a.


Съединителната линия, ИБ - 8.4.1912г.

La línea conectiva, CE- 8.4.1912a.


Да бъдем готови, ИБ - 15.4.1912г.

Que estemos listos, CE- 15.4.1912a.


Силната отрова, ИБ - 22.4.1912г.

El veneno fuerte, CE- 22.4.1912a.


Вечно млади, ИБ - 29.4.1912г.

Siempre jóvenes, CE- 29.4.1912a.


Подквасата, ИБ - 13.5.1912г.

La levadura, CE- 13.5.1912a.


Деца по сърце, ИБ - 20.5.1912г.

Niños en corazón, CE- 20.5.1912a.


Ще дойде като светлина, ИБ - 3.7.1912г.

Vendrá como luz. CE- 3.7.1912a.


Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - В.Търново, 15.8.1912г.

El testamento de los rayos de luz, CR- V. Tarnovo, 15.8.1912a.


ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1912 г. Велико Търново, СБ - В. Търново, 15.8.1912г.

Protocolos del encuentro de la Cadena 1912a. Veliko Tarnovo, CR- V.Tarnovo, 15.8.1912a.


Вие сте поканени да работите, ИБ - В.Търново, 24.8.1912г.

Vosotros estáis invitados a trabajar, CE- V. Tarnovo, 24.8.1912a.


Защо ви помагам?, ИБ - В.Търново, 2.9.1912г.

¿Por qué os estoy ayudando? CE- V. Tarnovo, 2.9.1912a.


Въжето на дявола, ИБ - 9.9.1912г.

La cuerda del diablo, CE- 9.9.1912a.


Преходната граница, ИБ - 16.9.1912г.

La frontera temporanea, CE- 16.9.1912a.


Обсадно положение, ИБ - 23.9.1912г.

Posición de cerco, CE- 23.9.1912a.


Елохим, ИБ - 30.9.1912г.

Elogim, CE- 30.9.1912a.


Същественото за днес, ИБ - 7.10.1912г.

Lo esencial por hoy, CE- 7.10.1912a.


Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - 14.10.1912г.

Reunión, dirigida por Sr. P. Danov, CE- 14.10.1912a.


Името Господне, ИБ - 21.10.1912г.

El nombre de Dios, CE- 21.10.1912a.


Всекиму според вечната Правда, ИБ - 28.10.1912г.

A cada uno según la Justicia eternal, CE- 28.10.1912a.

 

Към всички, ИБ - София, 18.7.1913г.

Dirigido a todos, CE- Sofia, 18.7.1913a.


Назидавайте себе си, ИБ - София, 13.8.1913г.


Умни и силни, ИБ - 15.11.1913г.

Inteligentes y Fuertes, CE- 15.11.1913a.


Като младенци, ИБ - 22.11.1913г.

Como infantiles, CE- 22.11.1913a.


Ще постигнем, ИБ - 22.11.1913г.

Logramos, CE- 22.11.1913a.


Делението, ИБ - 25.11.1913г.

La division, CE- 25.11.1913a.


Смел и решителен, ИБ - 27.11.1913г.

Valiente y decisive, CE- 27.11.1913a.


Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - 29.11.1913г.

Van a revalidarse todos según la ley del Amor y la Sabiduría, CE- 29.11.1913a.


Постоянството, ИБ - В.Търново, 6.12.1913г.

Firmeza, CE- V. Tarnovo, 6.12.1913a.


Онова, което ще повдигне човека, ИБ - 17.12.1913г.

Esto, que va a elevar el hombre, CE- 17.12.1913a.

 

Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - София, 6.1.1914г.

Saludo para el Nuevo 1914a. a todos, CE- Sofia, 6.1.1914a.


Беседа за празника на пролетта, ИБ - София, 9.3.1914г.

Conferencia para la fiesta de la primavera, CE- Sofia, 9.3.1914a.


Ето човекът, НБ - София, 16.3.1914г.

He aquí el hombre, CD(conferencias de domingo) – Sofia, 16.3.1914a.


Житното зърно, НБ - София, 23.3.1914г.

El grano de trigo, CD- Sofia, 23.3.1914a.

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!


Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.


Вписване